p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

De kracht van de BMI-leden…

De kracht van de BMI-leden is bij uitstek toe te schrijven aan het beschikbaar stellen en ontsluiten van medisch wetenschappelijke informatie, en hun kennis van de te hanteren bronnen en informatie-vaardigheden rondom EBM/EBP binnen de gezondheidszorg.

Deze twee aspecten vormen de basis en het vertrekpunt voor het Evidence Based Medicine (EBM) en Evidence Based Practice (EBP).

Meer informatie rondom de positionering en professionalisering van de informatiespecialist in de gezondheidszorg vind u op de pagina Professional vindt Professional die specifiek opgezet is rondom het door de BMI georganiseerde congres ‘Professional vindt professional: de informatiespecialist op weg naar 2020’ gehouden bij de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen op donderdag 23 mei 2013.
Delen: