p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Ggz-i-groep

Deze werkgroep is een samenwerkingsverband voor personen die werkzaam zijn in bibliotheken in nonprofit-organisaties en instellingen die een directe binding hebben met de geestelijke gezondheidszorg. Tot de ggz-i-groep worden bibliotheken en documentatiediensten gerekend die documentaire en elektronische informatie verzamelen, ontsluiten en beschikbaar stellen in  organisaties en instellingen zoals hiervoor aangegeven. De opzet en de dienstverlening zijn in de eerste plaats gericht op de doelstellingen en de activiteiten van die organisaties en instellingen.

De ggz-i-groep is een werkgroep van de afdeling BioMedische Informatie (BMI) van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI), gevestigd te Utrecht.

Naast een openbaar ggz-i-groep-deel op deze BMI website is er ook een discussielijst, exclusief voor lezen van de ggz-i-groep. Aanmelding kan via  Jenny Katoele, bibliotheek@dimencegroep.nl.

De ggz-i-groep komt tweemaal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door een steeds wisselende initiatiefgroep, die is samengesteld door leden uit de groep

ggz-i-groep