p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Cursussen

De CBN organiseert, in navolging van de cursus systematische reviews in mei/juni, dit najaar nog 2 cursussen: CAT en PubMed I. De inschrijving is al gestart.

De CAT-cursus is al geweest, maar je kunt nog deelnemen aan PubMed I.


CAT-cursus: maandag 9 oktober 2017, kosten € 350,00 (BTW-vrij)

Inschrijven: http://www.formdesk.com/knvi/BMI_CAT_20171009

Zie voor de algemene voorwaarden, inschrijving, afmelding en restitutie de voorwaarden op de BMI website: http://www.bmi-online.nl/pubmed-cursussen-beschrijving-en-alg-voorwaarden/

Hoe tem je een CAT?

De CAT (Critical Appraisal of a Topic, of Critically Appraised Topic) wordt gebruikt als toetsinstrument binnen de arts-assistenten-opleiding (AIOS). Ook paramedische en verpleegkundige opleidingen gaan meer en meer met CAT’s werken.  Het toetsinstrument ontwikkelt zich in de praktijk naar een model dat onder andere kan worden ingezet als tool om het kritisch denken te bevorderen of om als voorloper te dienen voor wetenschappelijk/verpleegkundig onderzoek.

De invoering van CAT’s biedt (medische) bibliotheken zeer goede aanknopingspunten voor hun dienstverlening. Begeleiding bij vraaganalyse (PICO), goed, snel en systematisch zoeken, selecteren en critical appraisal zijn allemaal elementen waarbij de aios, co’s, verpleegkundigen en opleiders ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning van een getrainde informatiespecialist, die met de juiste methoden en technieken de beste evidence weet te vinden en het proces weet te bewaken, is cruciaal.

In deze CAT-cursus krijg je een compleet inzicht in dit onderwijsmodel: het hoe, waarom, wat en wanneer. Je traint de vraaganalyse, het zoeken en bestandskeuze, het selecteren, de kritische waardering en de indeling in evidence-levels. Ook leer je alles over de partijen die bij de CAT betrokken zijn, de ontwikkelingen binnen de opleidingsgremia en specialistenverenigingen en de plaats in de CANMEDS. Je leert van praktijkvoorbeelden en de rol van de informatiespecialist/medische bibliotheek wordt helder. Je krijgt  handreikingen geboden hoe je aan de hand van een tweejarenplan CAT’s kunt implementeren binnen jouw organisatie en hoe CATs kunnen worden toegepast binnen het EBP. Kortom,  een compleet overzicht over het belang, het proces, de inhoudelijke ondersteuning en de rollen rondom de CAT.

Schrijf je snel in, zodat je zeker bent van een plaats in deze belangrijke cursus!

Docenten:

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp-a4702a8/nl), manager Kenniscentrum MCL Academie, Leeuwarden

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), coördinatior KIC, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker, UB Vrije Universiteit/Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

Namens de CBN/BMI,

Caroline Planting

Informatiespecialist GGZ/ GGZ inGeest

 


PubMed-I: maandag 13 november 2017 – Locatie: LUMC Leiden (onder voorbehoud), kosten € 350,00 Er zijn 12 plaatsen beschikbaar.

Inschrijven:  http://www.formdesk.com/knvi/BMI_PM-I_20171113

Zie voor de algemene voorwaarden, inschrijving, afmelding en restitutie de voorwaarden op de BMI website: http://www.bmi-online.nl/pubmed-cursussen-beschrijving-en-alg-voorwaarden/

Docenten:

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp-a4702a8/nl), manager Kenniscentrum MCL Academie, Leeuwarden

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), coördinatior KIC, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker, UB Vrije Universiteit/Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

Deze cursus is bedoeld voor de informatiespecialist die weinig of geen ervaring heeft met PubMed. De cursus biedt een eerste kennismaking. Passieve kennis van de Engelse taal is een vereiste, bij voorkeur van medisch-Engels. Aan de hand van zoekvragen uit de praktijk leert de cursist de basis van goed zoeken en kan zo aan de klant ook uitgeleggen hoe een zoekactie is uitgevoerd. Na deze cursusdag heeft de cursist algemeen inzicht in de structuur van PubMed en is hij in staat eenvoudige PICO-vragen te analyseren en te vertalen naar de juiste terminologie, waarmee de juiste informatie wordt gevonden. Daarbij zijn begrippen als MeSH, ‘free text’ helder geworden en kan worden gewerkt met de Booleaanse operatoren AND en OR.

 


 CBN/BMI Contactpersoon:

Caroline Planting,
T (020) 444 2038

c.planting@ggzingeest.nl


Klachtenprocedure Cursussen en Trainingen

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Daphne Smit, Gelre ziekenhuizen
  • Secretaris BMI: Carla Sloof,  St. Antonius Ziekenhuis
  • Algemeen lid: Simone Visser, Gelre ziekenhuizen

knvi bmi

Delen: