p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Consortia

De consortium-werkgroep fungeert als aanspreekpunt en onderhandelaar met de uitgevers voor de BMI. Het doel is om interessante producten en goede afspraken tegen scherpe prijzen te bereiken voor de BMI-leden.

Uitgevers en leveranciers weten de werkgroep steeds beter te vinden. De werkgroep is bijzonder blij met de CINAHL deal, waar zich ieder jaar nieuwe abonnees bij aansluiten.

De werkgroep onderhoudt vooral email-contact met elkaar. Ze overleggen over aanbiedingen die binnenkomen (zijn deze interessant genoeg om naar de leden door te zetten) en bespreken de voorstellen. De contacten met de leveranciers proberen ze waar mogelijk met twee leden van de commissie te onderhouden, al is er voor sommige consortia van oudsher maar één contactpersoon vanuit de commissie. Eens per jaar probeert de commissie bij elkaar te komen om alle consortia door te spreken en te bekijken waarop ze zich het volgende jaar gaan richten.

De leden van de werkgroep zijn:

  • Chantal den Haan
  • Winnie Schats
  • Tineke Timmermans
  • Marion Heymans
  • Alice Geerdink
  • Hubert Diemel (voor MyToc)

De informatie over bestaande deals is te vinden via MyBMI, het besloten gedeelte van onze website.