p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Akkoord samengaan beroepsverenigingen

Na Parijs nu ook akkoord in Utrecht

Op 16 december jl. hebben KNVI en Ngi-NGN het startsein gegeven voor het samengaan van beide beroepsverenigingen. Daarmee komen de stappen in een versnelling en kan eind 2017 het samengaan een feit zijn. Projectleider Raimond Fifis (directeur MOS) is door beide besturen aangesteld om het traject te begeleiden. De jaarplanning is opgesteld. De besturen hebben hun fiat gegeven op de aanpak en de mijlpalen zijn neergezet.

In september dit jaar tekenden de KNVI en Ngi-NGN hun intentieverklaring om samen te gaan als één vereniging voor informatieprofessionals in Nederland. KNVI en Ngi-NGN benoemen in hun intentieverklaring een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die aanleiding geven om samen stappen te zetten: Gebruik van nieuwe technologie, de hoge snelheid van de Digitale Transformatie van de samenleving, en fundamentele veranderingen van organisaties. Informatievoorziening en de toegang tot informatie zijn dé succesfactoren voor deze transformaties.

Beide verenigingen zien binnen hun vakgebied een centralisatie van de informatiefunctie in zowel de profit- als de non-profit sector. Content komt centraal te staan. Open knowledge, big data, findability en het samenkomen van expertises van professionals zijn actuele trends. Opleidingen die voorheen separaat gegeven werden op verschillende vakgebieden, komen samen en leiden studenten op tot zowel ‘T’-shape als ‘I’-shape professionals. Kortom: er is inhoudelijk veel samen op te pakken.

Bij een samenvoeging hoort ook een aantal formele en administratieve stappen, zoals het uniformeren van contributie, administratie, statuten, en andere meer bestuurstechnische zaken. Ook zal er aandacht zijn voor communicatie met de leden en de verdere democratie binnen de vereniging. Beide organisaties zijn in gesprek met de leden om de juiste vakinhoudelijke afstemming te zoeken en de vereniging op de kaart te zetten. Zowel KNVI als Ngi-NGN hebben daarvoor dit jaar ook diverse eigen acties in gang gezet. In het traject van samengaan worden deze acties besproken en waar mogelijk samen opgepakt. Deze samenwerking vindt plaats in de stuurgroep, maar ook door nu al elkaars bestuursvergaderingen te bezoeken.

Leden van de gezamenlijke stuurgroep zijn:

Michel Wesseling (KNVI)

Klaas Brongers (Ngi-NGN)

Paul Baak (KNVI)

Lex Schampers (Ngi-NGN)

Ingeborg Verheul (KNVI)

Wouter Bronsgeest (Ngi-NGN)

Persbericht_KNVI_NGI-NGN_16122015_defKNVI_logo

Delen: