p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

CAT-cursus; de inschrijving is nu geopend.

Dit jaar organiseert de BMI/CBN de CAT-cursus. De inschrijving hiervoor is nu geopend.

CAT-cursus: woensdag 10 oktober 2018 – Locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers, kosten € 350,00 (excl. BTW)

Inschrijven: https://www.formdesk.com/knvi/BMI_CAT_20181010

Zie voor de algemene voorwaarden, inschrijving, afmelding en restitutie de voorwaarden op de BMI website: https://www.bmi-online.nl/werkgroepen/cbn/pubmed-cursussen-beschrijving-en-alg-voorwaarden/

Hoe tem je een CAT?
De CAT (Critical Appraisal of a Topic, of Critically Appraised Topic) wordt gebruikt als toetsinstrument binnen de arts-assistenten-opleiding (AIOS). Ook paramedische en verpleegkundige opleidingen gaan meer en meer met CAT’s werken.  Het toetsinstrument ontwikkelt zich in de praktijk naar een model dat onder andere kan worden ingezet als tool om het kritisch denken te bevorderen of om als voorloper te dienen voor wetenschappelijk/verpleegkundig onderzoek.

De invoering van CAT’s biedt (medische) bibliotheken zeer goede aanknopingspunten voor hun dienstverlening. Begeleiding bij vraaganalyse (PICO), goed, snel en systematisch zoeken, selecteren en critical appraisal zijn allemaal elementen waarbij de aios, co’s, verpleegkundigen en opleiders ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning van een getrainde informatiespecialist, die met de juiste methoden en technieken de beste evidence weet te vinden en het proces weet te bewaken, is cruciaal.

In deze CAT-cursus krijg je een compleet inzicht in dit onderwijsmodel: het hoe, waarom, wat en wanneer. Je traint de vraaganalyse, het zoeken en bestandskeuze, het selecteren, de kritische waardering en de indeling in evidence-levels. Ook leer je alles over de partijen die bij de CAT betrokken zijn, de ontwikkelingen binnen de opleidingsgremia en specialistenverenigingen en de plaats in de CANMEDS. Je leert van praktijkvoorbeelden en de rol van de informatiespecialist/medische bibliotheek wordt helder. Je krijgt  handreikingen geboden hoe je aan de hand van een tweejarenplan CAT’s kunt implementeren binnen jouw organisatie en hoe CATs kunnen worden toegepast binnen het EBP. Kortom,  een compleet overzicht over het belang, het proces, de inhoudelijke ondersteuning en de rollen rondom de CAT.

Docenten:

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp-a4702a8/nl), manager Kenniscentrum MCL Academie, Leeuwarden

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), coördinatior KIC, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker, UB Vrije Universiteit/Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

Delen: