p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

De Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg: nieuwe deelnemers en donateurs gezocht!

De Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, de NAZ staat voor een uitdaging; het wil de grootste Nederlandstalige databank worden met geïndexeerde artikelen op het gebied van de gezondheidszorg.
Dit onder meer in navolging van de Scandinavisch-talige databank op het gebied van de gezondheidszorg SveMed+ https://svemedplus.kib.ki.se en het Duitse CareLit http://carelit.de.

In de NAZ vind je via trefwoorden en synoniemen relevante artikelen, doordat verwante begrippen en een samenvatting worden toegekend. Waar mogelijk verwijst de NAZ door naar het volledige artikel. Op dit moment zijn er ca. 100 lopende tijdschriften in de NAZ opgenomen, dit betreft alle BSL titels inclusief de voormalige Elsevier titels welke tegenwoordig onderdeel van Springer Nature zijn. Om een volledige dekking te krijgen van alle artikelen zijn er momenteel gesprekken gaande met BOOM uitgevers, BPM Media en Prelum Medische media en nascholing om alle artikelen uit gezondheidszorg gerelateerde tijdschriften automatisch op te laten nemen in de NAZ.

Er zijn verder innovaties die ontwikkeld gaan worden zoals het bewaren van de zoekgeschiedenis; een exportmogelijkheid en een bestelfunctie bij een bibliotheek of uitgever. Ook wensen we de NAZ als Nederlandstalige PubMed graag Open Access te maken. Het streven van de NAZ is dat op termijn patiënten, mantelzorgers en familie, (wijk)verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten, (tand)artsen, studenten, leerlingen enz. alle Nederlandstalige artikelen  op het gebied van gezondheidszorg en welzijn bij elkaar kunnen vinden.

Daarvoor zijn we op zoek naar nieuwe deelnemers en donateurs!
Nieuwe deelnemers kunnen zich rechtstreeks aanmelden voor de NAZ via een mail naar info@izw-naz.nl. Hier kan  ook een proeftoegang worden gevraagd. Potentiële donateurs kunnen contact opnemen met een van de bestuursleden. De Stichting is per 01-01-2018 erkend als ANBI, dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor vanaf 1 januari 2018 alle giften aan de Stichting IZW voor 100% ten goede komen aan de NAZ en de giften voor donateurs onbelast zijn.

Meer informatie is te vinden via https://izw-naz.nl/tarieven en https://izw-naz.nl/izw.

Namens de Stichting Informatievoorziening voor Zorg en Welzijn – NAZ

Met vriendelijke groet,

Johannes Belt, voorzitter
Trijntje Lucassen, penningmeester
Carmen van der Heijden, secretaris

T: 071 5262483
M: 06 14997795
E: info@izw-naz.nl
I: http://www.izw-naz.nl

 

Delen: