p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

“Gezond verstand”: efficiënte inzet van professionals – Een oproep voor meer informatiespecialisten in de (publieke) gezondheidszorg

Het BMI-bestuur heeft een persbericht uitgegeven naar aanleiding van het rapport “Gezond Verstand” van het Rathenau Instituut:

De laatste jaren zijn er in de gezondheidszorg steeds minder informatiespecialisten werkzaam.

Onlangs verscheen het rapport “Gezond Verstand”[1] over de veranderende kennisbehoefte  binnen de publieke gezondheidszorg. Als medisch informatiespecialisten, verenigd in de afdeling BMI van de KNVI[2] erkennen we uiteraard het belang van kennisdeling in de zorg. Helaas voorzien wij, ondanks de goede bedoelingen van de adviezen uit het rapport, een probleem in de uitvoering ervan.

Gezien de toenemende kennisversnippering in de publieke gezondheidszorg ligt er de komende jaren een duidelijke taak voor informatiespecialisten; professionals die zijn opgeleid om kennis duurzaam toegankelijk en vindbaar te maken. Juist voor deze taak is de afgelopen jaren echter weinig prioriteit geweest in publieke organisaties en binnen de zorg. Er werken hier steeds minder specialisten op het gebied van kennisdeling (oorspronkelijk bibliotheekfuncties). Deze afname van kennis en expertise draagt eraan bij dat veel kennis onvoldoende geborgd en gedeeld wordt.

Het Rathenau Instituut adviseert in haar rapport “Gezond Verstand” de ontwikkeling, opbouw, monitoring en evaluatie van een gedeelde kennisbasis met betrekking tot de volksgezondheid. Om deze gedeelde kennisbasis zo goed mogelijk te laten functioneren, vinden ook wij dat het ministerie van VWS de instituten formeel verantwoordelijk moet maken en ze daarin financieel moet ondersteunen. De KNVI roept de betreffende instituten op om deze opdracht serieus te nemen en te investeren in specialisten op het gebied van het verzamelen, beheren en ontsluiten van kennis in de zorg: (medisch) informatiespecialisten.

De inzet van de juiste expertise zorgt ervoor dat zorgprofessionals meer tijd kunnen besteden aan hun kerntaken, gesteund door een betrouwbare kennisbasis. Een investering in informatiespecialisten verdient zich op deze manier vanzelf terug. Het is tenslotte ook gezond verstand om iedere professional dáár in te zetten waar hij de grootste meerwaarde kan bieden.


Noot voor de redactie

Voor meer informatie:
Carla Sloof, secretaris van de afdeling BMI van de KNVI. Tel: 088-3208764, bestuur@bmi-online.nl

www.bmi-online.nl & www.knvi.nl

 

 

 

[1] Faasse, P. en L. Koens, Gezond verstand Publieke kennisorganisaties in de gezondheidszorg. Den Haag, Rathenau Instituut, 2017 (https://www.rathenau.nl/nl/file/48015/download?token=u5_QzkRF, 13-10-2017)

[2] Medisch informatiespecialisten zijn verenigd in de afdeling BioMedische Infomatie (BMI) van  de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI)

Delen: