p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

IP 6/2018 Carla Sloof: ‘BMI is een waardevol en levendig netwerk’

IP 6_2018

Carla Sloof, secretaris BMI van 2013 tot 2018 / door Irma van Houts

‘BMI is een waardevol en levendig netwerk’

Na vijf jaar is Carla Sloof gestopt als bestuurslid van het netwerk van Biomedisch Informatiespecialisten (BMI). ‘Het is een levendig netwerk en je zit als bestuurslid dicht op de ontwikkelingen in het vak. Dat maakt zo’n functie waardevol.’

 

Wat bracht je ertoe om je aan te melden als BMI-bestuurslid?

‘De toenmalige secretaris en penningmeester van de BMI vertrokken na jaren van trouwe dienst, dus er werd een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Omdat ik vrij nieuw was in het vak, leerde ik de wereld extra snel kennen. Van oorsprong ben ik namelijk geen informatiespecialist. Ik heb voeding en gezondheid gestudeerd en ben afgestudeerd in de epidemiologie. Ik ben in oktober 2012 mee gaan draaien in het bestuur en sinds mei 2013 officieel secretaris. In april 2018 ben ik gestopt. Officieel ben ik dus vijf jaar secretaris geweest. Bij de BMI hoorde ik veel over landelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen andere zorginstellingen. Ik zat overal met mijn neus bovenop en had er op die manier veel aan in mijn werk.’

 

Hoe sloot de functie aan op jouw eigen werk?

‘Ik werk als “clinical librarian” in het St. Antonius Ziekenhuis, als medisch informatiespecialist dus. Ik help artsen, verpleegkundigen en onderzoekers bij literatuuronderzoek. Dat varieert van kleine klinische vragen tot systematic reviews of richtlijnen en alles wat daar tussenin zit. We doen zo’n 250 searches per jaar. Verder geef ik lessen informatievaardigheid aan verpleegkundigen en artsen (in opleiding) over het zoeken naar literatuur en evidence based practice.’

 

Wat is de toegevoegde waarde van het netwerk?

‘De meeste BMI-leden werken op kleine afdelingen en in solo-functies; voor hen zijn de contacten met collega’s, de onderlinge afstemming, hulp en samenwerking onmisbaar. Daarnaast heeft de commissie bij- en nascholing (CBN) een duidelijke meerwaarde: deze verzorgt relevante cursussen. Belangrijk, want ons vakgebied is zo specifiek dat er nauwelijks een standaard cursusaanbod is dat goed aansluit bij de dagelijkse praktijk.’

 

Wat had je niet willen missen als secretaris?

‘Veel dingen die je doet in het bestuur, zijn onzichtbaar. Het grote congres dat we als BMI organiseerden in de Rode Hoed in 2015 was voor mij een hoogtepunt. Het werk dat je doet is opeens heel zichtbaar, je ziet waar je het voor doet en wat het oplevert. Het was bijzonder leerzaam om dit congres te organiseren en vooraf met alle sprekers de inhoud van hun presentaties door te nemen. Als de dag zelf dan een succes is, is dat erg leuk.’

 

Wat zou je iemand adviseren die het stokje over wil nemen?

‘Ga ervoor! Het notuleren van vergaderingen is niet de meest uitdagende klus, maar ondertussen is het ontzettend leuk om met vakgenoten na te denken over samenwerking en over de toekomst van ons vak. Bij BMI zit je bovenop nieuwe ontwikkelingen en je kunt de opgedane kennis direct toepassen in jouw eigen praktijk.’

Irma van Houts

 

Gepubliceerd in IP 2018/6

Link naar het Vakblad voor Informatieprofessionals: https://informatieprofessional.nl/

Delen: