p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

KNVI-privacybeleid geldt ook voor de BMI en haar werkgroepen

Net als vele anderen – zie bijvoorbeeld de discussie op de NEDBIB-L-discussielijst -, zijn wij ook bevangen door het AVG-virus. Gelukkig vallen we als BMI en de werkgroepen onder de KNVI en dus het centrale privacy-beleid:

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. BMI is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van informatieprofessionals. Voor ons privacybeleid verwijzen wij daarom naar de privacyverklaring die op de website van de KNVI gepubliceerd staat. Hierin informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Delen: