p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

KNVI/SOD/Ngi-NGN – STELLINGNAME!

BRENG NU JE STEM UIT!

Persbericht KNVI: Eigenlijk zijn we al begonnen….

In het samengaan van de verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD, zijn de laatste dagen weer grote stappen gezet. De bestuurders van de verenigingen hadden op 6 oktober een bestuurdersdag. Op 11 oktober is verder vergaderd in de stuurgroep over de laatste stappen op weg naar de Algemene Ledenvergadering op 24 november. Maar eigenlijk is het samengaan al in volle gang. Hierbij een impressie van de stappen die gezet worden naar één vereniging onder de naam KNVI. Dé vereniging in Nederland die 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt.

De bestuurdersdag is een jaarlijks terugkerend evenement van de Ngi-NGN waarbij bestuurders van Regio’s en Special Interest Groups (SIG’s) samen komen om bij te praten over de ontwikkelingen binnen de vereniging. De dag wordt vooral gebruikt om innovatieve ideeën op te halen voor de toekomst.

Dit jaar is het evenement georganiseerd voor alle bestuurders van Ngi-NGN, KNVI en SOD. In een kakofonie van ‘persoonlijke pitches’ heeft iedereen zich aan iedereen voorgesteld. Daarna is in gemixte groepen gewerkt aan vooruitkijken naar de nieuwe organisatie. Een deel van de mensen is met Action Learning gestart om probleemgebieden te analyseren. De andere groep is in een war-game aan de slag gegaan om de robuustheid van de vereniging te testen. Zo samen aan de slag, en daarna dineren gaf het gevoel dat we al bijna één vereniging zijn met bestuurders die de vereniging én het vakgebied een warm hart toedragen. Actieve bestuurders die bruisen van de ideeën.

Op 11 oktober heeft de stuurgroep van de ‘samensmelting’ van de verenigingen spijkers met koppen geslagen. Het werkplan voor de nieuwe vereniging is weer een stap verder uitgewerkt: Overzichten over contracten van de verenigingen, beter inzicht in de activiteiten en een afspraak over de professionele ondersteuning van de vereniging waren onderwerp van gesprek. Ook de ALV’s zijn op elkaar afgestemd: op 24 november komen alle verenigingen in sociëteit ‘De Vereeniging’ op de Mariaplaats in Utrecht op verschillende tijdstippen bijeen, om vervolgens om 18.30 uur de vernieuwde vereniging met een nieuw bestuur te kunnen starten.

De ‘nieuwe’ KNVI is vanaf dat moment een feit: een vereniging met een breed aanbod aan producten en diensten voor informatieprofessionals. Vakgenoten kunnen in de vereniging hun kennis en hun kennissen vinden om de ontwikkelingen in de maatschappij mede vorm te geven. Het eerste evenement waarin de samenwerking al zichtbaar wordt, is het KNVI-congres op 10 november “Do it Yourself!”. We hopen daar weer vele leden te ontmoeten!

http://samen.knvi.info/2016/10/eigenlijk-zijn-we-al-begonnen

Delen: