p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

NAZ dingt mee naar ASN bank wereldprijs

Op 30 september worden de top 10 projecten van de ASN wereldprijs bekend gemaakt!

De NAZ database doet mee als project! Volg het hier

De missie?

De missie is de Nederlandse zorg te verbeteren middels de toegang tot alle inhoudsopgaven (met samenvattingen en trefwoorden) van Nederlandstalige tijdschriftartikelen op het gebied van zorg en welzijn voor alle onderwijs- en gezondheidsinstellingen. De weg hiertoe is de NAZ te vervolmaken qua inhoud en mogelijkheden en de inhoudsopgaven beschikbaar te stellen aan alle onderwijs- en gezondheidsinstellingen in Nederland en mensen die zelf of via verwanten met zorg voor de gezondheid te maken hebben.

De achtergrond:

De NAZ, Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, is begonnen als bibliografische databank op het gebied van verpleegkunde. In 2013 is besloten om de NAZ uit te bouwen tot een breder bestand dat het hele gebied van de in Nederland verschijnende Nederlandstalige tijdschriften (ca 160 tijdschriften) over gezondheidszorg op zal nemen. Om alles te realiseren is er 9 oktober 2015 de Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn opgericht die de NAZ verder wil ontwikkelen, beheren en exploiteren. Een juridische rechtspersoonlijkheid is noodzakelijk voor het aangaan van contracten met uitgevers voor het verkrijgen van de metadata (bibliografische beschrijvingen en waar mogelijk met samenvatting en trefwoorden) en voor een contract met een bedrijf voor gebruik van de benodigde software, software-ontwikkeling en hosting van de NAZ.

picture-66259-1472026859

Delen: