p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Opvolger gezocht voor bestuursfunctie (penningmeester) Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn

De Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn is in 2013 in het leven geroepen toen de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, de NAZ (voorheen de Verpleegkundige databank) overgenomen werd door de BMI. Voor de Stichting is een apart bestuur samengesteld, die onafhankelijk van de BMI opereert. Het bestuur heeft als doel het verder ontwikkelen van een Nederlandstalige databank voor tijdschriften uit de zorg.

De stichting zoekt nu een nieuw bestuurslid die het penningmeesterschap over wil nemen. Dit vergt niet veel van je tijd, ongeveer 1 uur per maand. Je krijgt het beheer over de bankrekening. Dit betekent dat je de binnenkomende facturen betaalt en de gegevens door moet spelen aan het boekhoudkantoor waar we bij zijn aangesloten. Dit boekhoudkantoor verstuurt ook de facturen en herinneringen voor de abonnementsgelden en verzorgt de berekening van de BTW-afdrachten. Concreet betekent het dus dat je jaarlijks een overzicht maakt van de inkomende en uitgaande posten en de verwachting (begroting) van het komende jaar. Je hoeft niet veel kennis van financiële zaken te hebben. Alle vragen kun je stellen aan het boekhoudkantoor.

Als bestuurslid denk je mee hoe de NAZ zich verder kan verbeteren en kijk je of hier financiële mogelijkheden voor zijn. Hiervoor komen wij drie keer per jaar bij elkaar. De overige communicatie gaat via de mail.

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Trijntje Lucassen (t.lucassen@ggzcentraal.nl) tel. 06-10867591

Namens het bestuur,

Johannes Belt

Carmen van der Heijden

Trijntje Lucassen

Delen: