p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Persbericht KNVI: samengaan verenigingen & nieuw bestuur

Persbericht KNVI:

Het startschot

24 november 2016, er is geschiedenis geschreven. De verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD houden op één middag hun Algemene Ledenvergaderingen, en sluiten af met één gezamenlijke vergadering waarin het nieuwe bestuur van de nieuwe KNVI gekozen wordt. Stemmachines die haperen, hackers die op de loer liggen… daar heeft de nieuwe vereniging geen last van. Onder luid applaus worden de nieuwe bestuurders die vanuit de drie verenigingen doorgaan als één nieuw bestuur verwelkomd door de leden. Zo ontstaat dé vereniging in Nederland die meer dan 200.000 professionals op het gebied van informatievoorziening en informatiebeheer vertegenwoordigt.

Het samengaan van de drie verenigingen is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in de huidige samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen. De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. De informatieprofessional 3.0 is dan ook een van de centrale thema’s van de vereniging.

Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen is nu een nog rijker aanbod ontstaan voor informatie-professionals. Dit rijke aanbod is de kern van waar de vereniging om draait: kennis delen en kennis maken. De Special Interest Groups, de afdelingen en de regio’s van de vereniging hebben daarin een belangrijke rol door het organiseren van evenementen en het inhoudelijk ontwikkelen en verrijken van het vakgebied. De nieuwe KNVI staat vanaf 1 januari 217 onder duo-voorzitterschap Wouter Bronsgeest en Paul Baak.

De nieuwe KNVI wordt versterkt door een Raad van Advies onder voorzitterschap van Marietje Schaake, Europarlementariër. Zij richt zich onder meer op digitale vrijheid en het Europese buitenland beleid. Klaas Brongers, Eric van Dijk, Stella Kuin, Marjolein Nieboer en Michel Wesseling zijn de leden van deze raad van Advies.

Wilt u de leden en de bestuurders en de KNVI ontmoeten? Kom dan op 10 januari 2017 naar de ‘First Life’ nieuwjaarsborrel in restaurant Dauphine in Amsterdam. Graag aanmelden op de site van First Life.

Meer weten over de KNVI? Voor meer informatie over de verenigingen en het proces van samengaan: zie http://samen.knvi.info/

 

Delen: