p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Stichting IZW opgericht

Logo thumbnailHet heeft lang geduurd maar sinds kort is er een Stichting opgericht die onder meer voor de NAZ gaat optreden.
De Stichting heet voluit Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn, in schrijftaal St IZW.

De volgende personen zijn vanuit het BMI bestuur benoemd:
Trijntje Lucassen  (penningmeester)
Chantal den Haan (secretaris)
Johannes Belt (voorzitter)
De Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn kan nu als rechtspersoon handelen en contracten afsluiten met uitgeverijen zoals Springer i.c. BSL en Boom voor het leveren van metadata van de door Springer en Boom gepubliceerde tijdschriften.
Ook met Ingressus, welke de hard- en software ondersteuning w.o. hosting en support doet voor de NAZ, is recentelijk een contract afgesloten.

Meer informatie over de stichting volgt later.

Het logo van de NAZ zult u al vinden op de facturen die deze dagen zijn verzonden.

Logo thumbnail

Delen: