p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

BMI-dag 8 mei 2017 bij Meander MC in Amersfoort

Op een zonnige maandag in mei kwamen we in Amersfoort bij elkaar voor de Algemene Ledenvergadering van de BMI. ’s Middags werd het thema (Medische) Informatieprofessional 3.0: waar sta jij in 2022? uitgewerkt met Wouter Bronsgeest, Dirk de Wit en Miebet Wilhelm.

Tijdens de ALV vertelde het bestuur over de track op het komende KNVI-congres dat we samen met de SIG Zorg/E-health gaan organiseren. De track gaat over personalisatie van diensten en producten. Ook het komende BMI-lustrum in 2018 kwam aan bod: we gaan het 65ste lustrum vieren op feestelijke wijze!

Na de lunch, met dank aan Meander MC, presenteerde Dirk de Wit zich als eerste. Dirk maakt onderdeel uit van de SIG Zorg/E-health van de KNVI, een SIG die een natuurlijke partner lijkt te zijn voor de BMI.

Wouter Bronsgeest is sinds kort samen met Paul Baak duo-voorzitter van de KNVI. Hij is voor veel BMI’ers iemand die ze alleen van foto’s of video’s op internet kennen. Nu konden we hem in levende lijve zien en spreken. Na zich te hebben voorgesteld aan het publiek, hield Wouter een presentatie  over de Informatieprofessional 3.0. Ontwikkelingen, waaronder zelfhelende weefsels die op het eerste oog niet zo veel te maken lijken te hebben met ict of biomedische informatievoorziening, zijn exemplarisch voor nieuwe trends op ons werkveld. Er is sprake van een digitale transformatie: mobiele devices en disrupties van bedrijfsmodellen zijn richtinggevend. En wil de IP’er mee in deze richting, dan vergt het een mentale omschakeling naar een veel bredere blik op de omringende vakgebieden gepaard gaande met vakinhoudelijke specialisatie. Voorbeelden over zelflerende systemen en over plannen voor co-creatie met de burger bij overheidsdiensten bracht een levendige discussie over de relatie techniek en professional op gang.

Miebet Wilhelm is hoofd van de afdeling Medische opleidingen, R&D en het Kennis Informatie Centrum KIC van het St. Antonius Ziekenhuis. Gezien haar functie is het niet verrassend dat haar presentatie Medisch Informatieprofessional 3.0: Waar sta jij – (be)sta jij nog? vooral een focus op competenties kende. Ze sprak niet alleen over welke competenties we hebben, maar ook over of we iets toevoegen met onze vaardigheden. De vraag is ook hoe relevant onze vaardigheden blijven in een zich veranderend omgeving. Miebets conclusie is gelukkig dat een goede IP-competentieset zeker relevant zal blijven. Zij sloot af met de fraaie zin: De Bibliothecaris is dood, leve zijn vaardigheden!

 

Presentatie Dirk de Wit  (SIG / E-health) over samenwerken in de zorg

Presentatie Wouter Bronsgeest over de informatieprofessional 3.0

Presentatie Miebet Wilhelm over de medisch informatieprofessional 3.0

Delen: