Wij zoeken een voorzitter voor het BMI-bestuur

Als voorzitter van dit hechte en inspirerende netwerk neem je deel aan vergaderingen met vakgenoten, organiseer je met het bestuur samen BMI-dagen en andere events, en zit je bovenop nieuwe ontwikkelingen in het vak. Het bestuur vergadert vier keer per jaar

Je bent als voorzitter binnen de BMI (voor de leden) maar ook binnen de KNVI (voor andere bestuursvoorzitters van verschillende Interest Groups) het aanspreekpunt.

Wat doe je als voorzitter allemaal voor interessante en leuke dingen:

De bestuursvergaderingen en de ALV worden voorgezeten door de voorzitter.

De voorzitter neemt deel aan de Beleidsvergaderingen (adviesorgaan voor het bestuur van de KNVI, zie artikel 19 van de Verenigingsstatuten op de website van de KNVI), die vergaderen 4x per jaar (in de avond inclusief diner)

De voorzitter neemt deel aan de Bestuurdersdag (jaarlijkse dankjeweldag voor de decentrale bestuurders van de KNVI, deels met strategische invulling).

Hoeveel tijd je gaat investeren is erg afhankelijk van je eigen werkstijl en keuzes. Daarnaast kan je als bestuur taken onderling verdelen, bij de Beleidsraad moet er bijvoorbeeld een afgevaardigde van het BMI bestuur aanwezig zijn, dus kan je wisselen.

Wil je weten wat het voorzitterschap van de BMI mij gebracht heeft?: s.visser@gelre.nl

Delen: