BMI

Welkom bij de afdeling Biomedische Informatie.

Wij zijn onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Informatieprofessionals (KNVI) en behartigen binnen de beroepsvereniging de belangen voor informatieprofessionals in de gezondheidszorg.

De afdeling is opgericht in 1953 en stelt zich de volgende zaken ten doel:

  • de kwaliteit van de biomedische informatie en literatuurvoorziening in Nederland te bevorderen.
  • contacten tussen vakgenoten op dit gebied te onderhouden d.m.v. bijeenkomsten en het organiseren van symposia en bij- en nascholingscursussen.

Leden van de afdeling BMI zijn professionals werkzaam op het gebied van informatievoorziening in organisaties binnen de gezondheidszorg, de farmaceutische industrie en wetenschappelijk (bio)medisch onderwijs en onderzoek. Wilt u ook lid worden? Klik hier voor meer informatie.

Een belangrijk deel van de activiteiten van de afdeling BMI vindt plaats binnen werkgroepen rondom een gespecialiseerd aandachtsgebied.

Ook kunt u zich aanmelden bij de LinkedIn groep: KNVI-BMI. De LinkedIn groep BMI van de KNVI is bedoeld om de onderlinge contacten te vergroten en het delen van nieuws, ideeën en best practices. Verder hebben we een facebookpagina Biomedische informatie.

Verder vindt uitwisseling plaats via de BIOMEDBIB groep waarvoor BMI-leden zich kunnen aanmelden via de groepspagina of een mail naar de lijsteigenaren.

Delen: