Ggz-i-groep

“Zonder de literatuur en dus de informatiespecialist kun je de cliënt in de GGZ niet goed behandelen”

De werkgroep GGZ-i bestaat uit personen die in bibliotheken van non-profitorganisaties en instellingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg werkzaam zijn. Deze bibliotheken en documentatiediensten verzamelen en ontsluiten documentaire en elektronische informatie en stellen deze beschikbaar voor medewerkers van het genoemde soort organisaties en instellingen. De dienstverlening is in de eerste plaats gericht op de eigen doelstelling en activiteiten van de organisatie en instelling, waarin de bibliothecaris/informatiespecialist werkt.

Naast de BMIwebsite bestaat er ook een discussielijst, exclusief voor leden van de ggz-i-werkgroep. Aanmelden kan via Marc van Kuik. Ben je lid, dan gebruik je dit mailadres om mee te praten: ggz-i@BIOMEDBIB.groups.io.

Veel van de leden zijn ook lid van het Ovid-consortium. Dit consortium biedt de mogelijkheid om de Ovid Mental Health Collection (een aantal psychiatrie-tijdschriften en relevante zoekmachines) tegen voordelige voorwaarden af te nemen. Helaas is het niet meer open voor nieuwe leden.

De ggz-i-werkgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door de initiatiefgroep. Deze groep is samengesteld door leden van de werkgroep en kent een wisselende samenstelling. Momenteel zijn dat deze drie personen:
Marc van Kuik (GGZ Rivierduinen)
Vacature ()
Vacature ()

Je kunt de groep bereiken door te mailen naar ggz-i@bmi-online.nl.

De werkgroep is opgericht in 1985 als Bibliothecarissen Psychiatrische Zorginstellingen (BPZ). In de loop van de tijd is de werkgroep veranderd als gevolg van de vele ontwikkelingen in het veld: bezuinigingen bij de GGZ instellingen, collega’s die daardoor afscheid moeten nemen, maar ook door veranderingen binnen het vakgebied (b.v. elektronische ontsluiting van collecties i.p.v. papieren boeken en tijdschriften in de kast). Het is een persoonlijke club waar iedereen elkaar kent. We weten elkaar makkelijk te vinden en we helpen elkaar graag.

ggz-i-groep

Delen: