NAZ

Logo-NAZ-def (00000002)De Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ) is een product van de Stichting Informatievoorziening Zorg en Welzijn* (St. IZW). De NAZ is een bibliografische databank die het gehele gebied van de gezondheidszorg bestrijkt. Software en hosting van de NAZ worden geleverd door Seecr.

Inhoud NAZ
De NAZ, Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg, is begonnen als bibliografische database op het gebied van verpleegkunde. In 2013 is besloten om de NAZ uit te bouwen tot een breder bestand dat het hele gebied van de in Nederland verschijnende Nederlandstalige tijdschriften (ca. 150) over gezondheidszorg op zal nemen. De database gaat terug tot 2000, een aantal verpleegkundige kerntijdschriften nog verder.

Artikelen worden ontsloten op basis van titelgegevens en inhoudelijk met behulp van een trefwoordenlijst.  Alle opgenomen artikelen zijn door de indexeerders voorzien van een korte samenvatting. De artikelen zijn voorzien van een link naar de full text op de site van de uitgever wanneer deze beschikbaar is op internet. Tot deze full text heeft u als NAZ-abonnee niet automatisch toegang. Dit is afhankelijk van de abonnementen van uw eigen instelling. Kopieën van artikelen die niet full text beschikbaar zijn, kunt u meestal wel aanvragen bij uw bibliotheek.

Voor wie?
De NAZ wordt vooral gebruikt door ziekenhuizen en GGZ-instellingen. Ook voor andere organisaties, zoals MBO, HBO en universiteiten met opleidingen op opleidingen op het gebied van gezondheidszorg en Openbare Bibliotheken is de NAZ interessant. Meer weten over de mogelijkheden die een abonnement biedt? Neem dan contact op met de BMI via info@izw-naz.nl.

Abonnementen
De NAZ kent momenteel twee abonnementsvormen.

Wilt u eerst een proeftoegang voordat u een abonnement start? Dit is ook mogelijk. Voor zowel een proeftoegang als een abonnement kunt u contact opnemen met de St. IZW via info@izw-naz.nl.

* St. IZW is opgericht als zelfstandige stichting door de afdeling BMI van de KNVI.
* * Wijzigingen voorbehouden. Voor de meest recente informatie kunt u de NAZ databank zelf raadplegen.
Delen: