STZ

STZ (Samenwerkende Topklinische OpleidingsZiekenhuizen) werkgroep

De STZ werkgroep is indertijd opgericht om tot een gezamenlijke STZ bibliotheek te komen, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het STZ tijdschriften consortium. Het aanbieden van het STZ tijdschriftenpakket staat voor de deelnemende ziekenhuizen voor  een kwaliteitskeurmerk. Inmiddels is de werkgroep uit gegroeid tot het STZ Netwerk informatiespecialisten; naast consortium zaken zoekt de werkgroep binnen de STZ verbinding met de netwerken opleiden en wetenschap.

Het STZ netwerk Informatiespecialisten staat voor samenwerking en uitwisseling van kennis voor bibliotheken binnen  STZ ziekenhuizen. Het netwerk ziet het zichtbaar maken van de bibliotheek in een STZ ziekenhuis als een van haar belangrijkste speerpunten.

Fenna Heyning, directeur STZ onderschrijft dat de rol van de informatiespecialisten essentieel is in de zorg. Ze beaamt dat in veranderende organisaties onze rol te weinig wordt onderkend en dat we ons voor een aantal uitdagingen geplaatst zien. De STZ werkgroep Informatiespecialisten heeft deze  uitdaging opgepakt.

De STZ werkgroep is getransformeerd naar een STZ netwerk informatiespecialisten. Fenna Heyning heeft uitdrukkelijk gesteld dat van alle informatiespecialisten commitment en betrokkenheid zal worden verwacht. Dit commitment vraagt zij van alle STZ huizen en op elk niveau. Dat geeft ons ook de ruimte om de verbinding met andere netwerken binnen STZ te zoeken.

 

De kernwerkgroep bestaat uit:

Voorzitter: Marjan Bakker, Noordwest Ziekenhuisgroep.  m.s.m.bakker@nwz.nl

Secretaris : Jolanda Jansen, Catharina Ziekenhuis. jolanda.jansen@catharinaziekenhuis.nl

Consortium zaken: Chantal den Haan, OLVG West. c.denhaan@olvg.nl

Algemeen lid: Rianne van Hof, Albert Schweizer ziekenhuis r.van.hof@asz.nl

Het netwerk Informatiespecialisten komt 3 x per jaar bij elkaar. Op dit moment vinden de bijeenkomsten online plaats.  De kernwerkgroep heeft elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur overleg over lopende zaken. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Zie ook: https://www.stz.nl/

Delen: