p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

CBN

Werkgroep Bij- & Nascholing  –  CBN

(voorheen Commissie Bij- & Nascholing )

Visie, strategie en uitvoering CBN 2018 (visiedocument, pdf)

Voorbeelden van cursussen die door de CBN georganiseerd kunnen worden:

  • Opfriscursus Pubmed
  • PubMed I, II en III
  • CAT
  • Embase
  • Presenteren
  • Didactiek
  • Onderhandelen
  • Kritisch Lezen
  • Systematische Reviews voor informatiespecialisten

Cursussen in de planning

Bestuur werkgroep CBN

Voorzitter

gerdien de jonge

G.B. (Gerdien) de Jonge,
Erasmus MC Medische Bibliotheek (Cf 232),
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Leden

 Klachtenprocedure Cursussen en Trainingen

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

 

 

Delen: