WPO

Werkgroep Professionele Ontwikkeling

 

De Werkgroep Professionele Ontwikkeling (WPO) is de opvolger van de Commissie Bij- en Nascholing. Het doel van de WPO is om de professionele ontwikkeling van informatiespecialisten in het biomedische veld in Nederland te ondersteunen door bijvoorbeeld het wijzen op en zelf organiseren van relevante trainingen. In 2022 en 2023 zal de WPO naar verwachting zelf geen trainingen organiseren, in afwachting van het verschijnen van het competentieprofiel voor biomedisch informatiespecialisten die door een BMI werkgroep ontwikkeld wordt.

 

De WPO zoekt werkgroepleden! Heb jij interesse in onderwijs voor informatiespecialisten en de professionele ontwikkeling van onze beroepsgroep? Neem dan contact op met het Chantal den Haan.

 

Delen: