CBN

Werkgroep Bij- & Nascholing  –  CBN

(voorheen Commissie Bij- & Nascholing )

Visie, strategie en uitvoering CBN 2018 (visiedocument, pdf)

Voorbeelden van cursussen die door de CBN georganiseerd kunnen worden:

  • Opfriscursus Pubmed
  • PubMed I, II en III
  • CAT
  • Embase
  • Presenteren
  • Didactiek
  • Onderhandelen
  • Kritisch Lezen
  • Systematische Reviews voor informatiespecialisten

Cursussen in de planning

Bestuur werkgroep CBN

Voorzitter

Vacature

 

Leden

 Klachtenprocedure Cursussen en Trainingen

Klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit de volgende leden:

 

 

Delen: