Kwaliteit en richtlijnen

 

“Zoeken voor richtlijnen voor (medisch) professionals door (informatie) professionals”

Het Kennisinstituut van de Federatie van Medisch Specialisten en de BMI werken nauw samen om tot kwalitatief hoogwaardige richtlijnen in de zorg te komen.
Richtlijnen beschrijven per onderwerp evidence-based aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de zorg in de breedste zin van het woord.
Voor het ontwikkelen van een richtlijn is het noodzakelijk om een systematische samenvatting te maken van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn de expertise en ervaringen van zorgprofessionals uitermate belangrijk om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties.
Voor het maken van een systematische samenvatting is de kennis van een medisch informatiespecialist onontbeerlijk.

Om tot een uniforme werkwijze voor het doen van systematisch literatuuronderzoek te komen is het noodzakelijk dat er een leidraad “literatuuronderzoek voor richtlijnen” wordt ontwikkeld.

De werkgroep is in 2016 opgericht, en bestond toen uit de volgende leden:

  • Linda Niesink, Kennisinstituut van de Federatie van medisch specialisten
  • Monique Wessels, Kennisinstituut van de Federatie van medisch specialisten
  • Eugenie Delvaux, Máxima Medisch Centrum (MMC)
  • Ingeborg van Dusseldorp, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Eind 2016 heeft de werkgroep een traject uitgezet om te komen tot:

  • een landelijke leidraad zoeken voor richtlijnen, inclusief specifieke filters
  • opzet van een landelijk netwerk van informatiespecialisten met specialisatie richtlijnen.

In de eerste helft van 2017 is gestart met het opzetten van de leidraad.
Daarbij zijn naast bovenstaande werkgroepleden, de volgende informatiespecialisten betrokken:

  • Irene Gijselhart, Kempenhaeghe
  • Lian Hielkema, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Hans Ket,  UB VU Medische bibliotheek
  • Thomas Vissers, Medisch centrum Haaglanden

Tegelijkertijd zijn in verschillende ziekenhuizen pilots gestart om ten behoeve van (nieuwe) richtlijnen in verschillende databases te zoeken conform de nieuwe leidraad.

Voor de tweede helft van het jaar staat de ontwikkeling van zoekfilters op het programma en is het streven dat de leidraad wordt afgerond. Aan het einde van 2017 zijn naar alle waarschijnlijkheid voldoende zoekopdrachten uitgevoerd om te analyseren of voortgang van het project gewenst is.

Status van de werkgroep per juli 2017:

“We gaan vooruit; we werken constructief samen; de eerste oriënterende search is goed ontvangen door de richtlijnen werkgroep van de wetenschappelijke vereniging en we liggen op schema.”

Delen: