WEB&Z

Werkgroep Elektronische Bronnen & Zoeken

(v/h BioMedische Werkgroep (BMW) van de VOGIN)

Missie

De Werkgroep Elektronische Bronnen & Zoeken (WEB&Z) streeft ernaar om elkaar te stimuleren in het optimaliseren van de biomedische beroepsuitoefening door middel van persoonlijke contacten en door het organiseren van bijeenkomsten, dit alles in een sfeer van vertrouwen.

Werkwijze

De groep komt twee keer per jaar bijeen om te praten over elkaars werkterrein en literatuuronderzoek. Dit gebeurt bij toerbeurt op de diverse werkplekken. De bijeenkomsten nemen een dag in beslag. Huishoudelijke besprekingen worden tot een minimum beperkt. Introducées, evenals kandidaatleden, ontvangen wij graag.

Mailinglijst

De communicatie wordt verder bevorderd door de (besloten) WEB&Z-mailinglijst. Als u belangstelling heeft voor deze lijst, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Bestuursleden

Voorzitter:

J.P.C. (Janneke) Staaks,
Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Library Learning Centre Roeterseiland)
Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam

Secretaris:

J.C.F. (Hans) Ket,
Vrije Universiteit, Medische Bibliotheek (VUmc-ziekenhuis, 0B100),
De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.

Delen: