Search blocks/Zoekblokken

Several medical information specialists have gathered so-called ‘search blocks’. Search blocks are elements of searches for literature, drafted and published here for re-use. Using these blocks may help you to start a search, to find terms and variations and execute searches more efficiently.

An EAHIL group collected sites or blogs containing search blocks, while a BMI group set up a database containing search blocks. Both sites are in the English language. A group of information specialists within the project Biblio3s, opened a shared directory containing search blocks – the blocks have French language entry terms, but the search blocks themselves are in the English language.

 

Verschillende informatiespecialisten hebben zogenaamde zoekblokken verzameld. De zoekblokken bevatten zoektermen en syntaxis en kunnen gebruikt worden bij het zoeken naar wetenschappelijke literatuur in verschillende bibliografische databases. Door deze blokken te gebruiken als startpunt voor een nieuwe search kan de informatiespecialist een nieuwe search starten en deze efficiënter uitvoeren.

Een EAHIL-groep heeft een overzicht gemaakt van bestaande zoekblokken-verzamelingen, terwijl onder de BMI een groep informatiespecialisten een eigen database met zoekblokken heeft gecompileerd. De twee sites zijn Engelstalig. Binnen het Canadese project Biblio3s, hebben informatiespecialisten een shared directory met zoekblokken opengesteld – deze blokken kennen een Franstalige ingang, maar de zoekblokken zelf zijn in het Engels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen: