p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Presentaties BMI dag 16 mei 2019 (AMC Amsterdam)

Alle presentaties van de BMI dag zijn nu te bekijken.

verslag Auteursrecht_Bmi dag 16 mei 2019 / Raymond Snijders (samenvattend verslag door Suzanne Bakker) en een link naar de presentatie Een uurtje auteursrecht op de vakblog: https://rsnijders.info/vakblog/2019/05/22/een-uurtje-auteursrecht-bmi-knvi/ 

Presentatie “BMI 100% OA” door Lieuwe Kool.

Twee samenvattingen van een shootout tussen UpToDate en DynaMed Plus. Dit zijn de bevindingen van informatiespecialisten, niet van de witte jassen…

Alle presentaties staan ook onder het kopje: BMI – presentaties BMI events.

Delen:

Vacature: Bestuurslid communicatie BMI

Wij zoeken een bestuurslid/communicatie-lid voor het BMI bestuur.

Als bestuurslid van dit hechte en inspirerende netwerk neem je deel aan vergaderingen met vakgenoten, organiseer je met het bestuur samen BMI-dagen en andere events, en zit je bovenop nieuwe ontwikkelingen in het vak. Het bestuur vergadert vier keer per jaar.

Voor het communicatie-lid ligt de focus op de communicatie, zowel met de BMI-achterban als breder naar de leden van de KNVI. Je bent ook de trekker van de Werkgroep Communicatie, die momenteel bestaat uit zes vaste en twee ad-hoc leden. De tijdsbesteding in de Werkgroep Communicatie is erg afhankelijk van je eigen werkstijl en keuzes.

Als onze nieuwe communicatie-lid heb je affiniteit met:

  • Communicatie binnen een vereniging (KNVI/BMI)
  • Verschillende communicatiemiddelen: Mail, Sociale media, Websites
    • voor het technisch beheer kun je zo nodig advies en ondersteuning inwinnen
  • Algemene bestuurstaken, meedenken

Heb je interesse? Neem contact op met Simone Visser bestuur@bmi-online.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jonna Lind (j.lind@arq.org)

 

Delen:

Vacature: Penningmeester BMI gezocht

Ben jij onze nieuwe Penningmeester?

Trijntje Lucassen ging per 1 april 2019 met vervroegd pensioen. Daarom zoekt de BMI een nieuwe penningmeester.

Wat houdt de functie van penningmeester in? Je bent verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van de BMI. Dit klinkt misschien moeilijker dan het is. Je hoeft het niet alleen te doen: je hebt altijd een professioneel bureau (KNVI) achter je staan die je overal mee kunnen helpen.

Dit is wat je doet als penningmeester:

  • Je keurt facturen goed of af, nadat je een melding hebt gekregen van het administratiekantoor
  • Je stuurt declaratieformulieren en het emailadres van het administratiekantoor toe aan mensen die hierom vragen
  • Je stelt de begroting op voor het nieuwe jaar met behulp van een invulformulier. Je baseert je op de cijfers van afgelopen jaar en input van de werkgroepen van de BMI. De KNVI moet je begroting goedkeuren. Als ze dit hebben gedaan staan ze garant voor het bedrag dat je hebt begroot.
  • Twee keer per jaar ga je naar een overleg met penningmeesters van andere KNVI-afdelingen
  • Je bent de contactpersoon van het bestuur in de CBN. Ieder jaar kijken jullie of inkomsten en uitgaven met elkaar in balans zijn. De CBN vergadert een á twee keer per jaar, maar het meeste overleg gaat via de mail.

De penningmeester is ook algemeen bestuurslid en neemt deel aan de bestuursvergaderingen. Het bestuur komt vier of vijf keer per jaar bij elkaar. Je denkt dan mee over het beleid en de richting waar de BMI op gaat.

Penningmeester en bestuurslid zijn heeft mij veel opgeleverd, ook voor mijn werk. Je krijgt veel dingen te horen: dat is nuttig en inspirerend!

Proefdraaien in het bestuur en een inwerkperiode behoort tot de mogelijkheden. Voor vragen kun je contact met het BMI-bestuur opnemen: bestuur@BMI-online.nl .

 

Delen:

Samenvatting lezing auteursecht Raymond Snijders online

Suzanne Bakker heeft een helder samenvattend verslag gemaakt van de lezing van Raymond Snijders over auteursrecht op de BMI-dag 16 juni jl in het AMC.

Te lezen op de BMI site onder het kopje BMI events – presentaties.

Delen: