Privacy en cookies

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. BMI is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van informatieprofessionals. Voor ons privacybeleid verwijzen wij daarom naar de privacyverklaring die op de website van de KNVI gepubliceerd staat. Hierin informeren wij u over hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

 

 

Delen: