Algemene voorwaarden Commissie Bij- en Nascholing (CBN)

PDF

1. Deelname
Deelname is mogelijk voor informatieprofessionals die lid zijn van de KNVI. Bij twijfel over de toelaatbaarheid beslist de Commissie Bij- en Nascholing (CBN) of het bestuur van de BMI. Voor informatie over het KNVI lidmaatschap: https://www.knvi.nl/over-lidmaatschap

2. Inschrijving
Inschrijven verloopt via een Formdesk-formulier. U kunt zich inschrijven tot uiterlijk twee weken voor de cursusdatum, tenzij de cursus eerder volgeboekt is.

3. Annuleren
Naast de wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen na aanmelding geldt, dat u zich tot twee weken voor de cursusdatum kan afmelden met volledige restitutie van het cursusgeld. Indien u zich afmeldt binnen twee weken voor de cursusdatum moet de volledige cursussom worden betaald. In dat geval is het mogelijk een vervanger sturen, waarbij geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Uiterlijk twee weken van tevoren bepaalt de CBN of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Als de cursus niet doorgaat krijgen de deelnemers de cursussom in zijn geheel geretourneerd.
Restitutie wordt binnen vier weken gerealiseerd.

4. Evaluatie
Aan het einde van een cursus wordt aan de cursist gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Het invullen van het formulier is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt. De evaluatie wordt na elke cursus voorgelegd aan de CBN.

5. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
Het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht) behoren toe aan de docenten en/of de afdeling van de KNVI die de cursus verzorgd.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te hergebruiken of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen, aan derden beschikbaar te stellen of te verkopen.

6. Geheimhouding
Alle informatie die door cursisten wordt gedeeld zal vertrouwelijk worden behandeld door de KNVI, haar medewerkers en de docenten.

7. Overige zaken
Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursusinhoud kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de CBN, mw. Gerdien B. de Jonge. Email: g.dejonge@erasmus.nl

In principe wordt binnen enkele werkdagen per mail een ontvangstbevestiging gestuurd en binnen één werkweek een (eerste) reactie, tenzij de betreffende persoon langere tijd afwezig is. In dat geval kan contact worden opgenomen met BMI-bestuur.

Als er een klacht is dan horen we het graag. In dat geval kan het beste contact worden gezocht met de docenten en/of de cursuscoördinator. In overleg wordt naar een goede oplossing gezocht. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Klachtencommissie, bestaande uit drie onafhankelijke personen van de BMI. Klik op Klachtenregeling voor het downloaden van het klachtendocument.

Aan het eind van elke cursus krijgen de cursisten indien gewenst een deelnamecertificaat. Er zijn geen diploma’s, toetsen of examens.

22 november 2018
Commissie Bij- en Nascholing (CBN), Afdeling Biomedische Informatiespecialisten (BMI)

 

Delen: