IP 2/2019 Medische informatiespecialisten over de grens

 

Medische informatiespecialisten over de grens (een IP special over Duitsland) / Irma van Houts

Een IP-special over Duitsland is een uitgelezen kans om de Duitse zusterorganisatie van de BMI (Biomedische Informatiespecialisten) onder de loep te leggen. Er zijn grote verschillen maar ook genoeg overeenkomsten. Grote gemene deler is dat beide beroepsverenigingen de collega’s uit de medische bibliotheken samenbrengen. Daarvoor bewandelen ze elk hun eigen weg.

‘Het is buitengewoon leerzaam om intensief internationale contacten te hebben,’ vindt Lieuwe Kool van de UvA. ‘Dan wordt bijvoorbeeld gelijk helder wat je in je eigen land als vanzelfsprekend aanneemt.’ Op uitnodiging van de Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) gaven Kool en Loes Hazes van de VU afgelopen jaar een lezing op het jaarlijkse AGMB-congres in Oldenburg.

Annalies Koelstra van het Groningse UMC was er ook bij. Niet geheel toevallig, want de universiteiten van Groningen en Oldenburg begonnen in 2012 een gezamenlijke opleiding geneeskunde naar Gronings model. ‘En daar hoort een bibliotheek bij,’ vertelt Koelstra. ‘Wij hebben onder andere advies gegeven over de collectie en de informatiespecialist heeft een week met ons meegelopen.’

Guus van den Brekel, net als Koelstra werkzaam bij het UMC, is een paar keer gevraagd om workshops te geven. Daarnaast sprak hij verschillende malen op het AGMB-congres en is hij adviseur van de ZB MED, de German National Library of Medicine.

Taalgrens of taalbarrière

De BMI heeft geen jaarlijks congres maar kleinschalige themadagen waar collega’s elkaar ontmoeten in een informele setting. De Duitse zustervereniging is formeler en telt ruim 450 leden, BMI haalt dat bij lange na niet. De AGMB is een zelfstandige vereniging over de landsgrenzen heen, terwijl de BMI onderdeel is van een landelijke beroepsvereniging, de KNVI. De AMGB is er voor alle Duitstalige medisch informatiespecialisten, dus niet alleen voor Duitsland en Oostenrijk, maar ook voor Duitstalig Zwitserland en Noord-Italië.

‘In het Duitse taalgebied zijn meer grote spelers en daardoor zit je gelijk in een ander circuit,’ aldus Kool. Dat schept ruimte voor meer dan honderd Duitstalige vaktijdschriften, een omvangrijke database en de mogelijkheid om een deel van PubMed te vertalen naar het Duits. De BMI ontwikkelt ongeveer gelijktijdig een Nederlandse artikelendatabank voor de zorg (NAZ) en brengt een tijdlang het tijdschrift Biomeditaties uit, maar raakt door de reikwijdte al veel sneller georiënteerd op het Engels.

Nieuwe wegen

En dat lijkt nu een voordeel te zijn. ‘De boeken en tijdschriften in het Duitse taalgebied zijn goed ontsloten, de keerzijde is dat de stap naar de online content nog niet echt gemaakt is,’ constateert Kool. ‘Kijk met de blik naar voren in plaats van naar achteren,’ zou hij willen adviseren. ‘Al is dat lastig nu budgetten onder druk liggen en het laatste congres mede om die reden beduidend minder goed werd bezocht.’ Het

thema van het eerstvolgende AMGB-congres is samen nieuwe wegen bouwen. En wegen bouwen kunnen onze oosterburen als de beste, dus dat komt helemaal goed met die digitale snelweg.

Irma van Houts is medisch informatiespecialist bij HAN Studiecentra. Met dank aan Suzanne Bakker

Artikel is gepubliceerd in IP vakblad voor informatieprofessionals 02/2019

Home

 

Delen: