CAT

PDF

Inleiding

De CAT (Critical Appraisal of a Topic/Critically Appraised Topic) wordt gebruikt als toetsinstrument binnen de arts-assistenten-opleiding (AIOS). Ook paramedische en verpleegkundige opleidingen gaan meer en meer met CAT’s werken.  Het toetsinstrument ontwikkelt zich in de praktijk naar een model dat onder andere kan worden ingezet als tool om het kritisch denken te bevorderen of om als voorloper te dienen voor wetenschappelijk/verpleegkundig onderzoek.

De invoering van CAT’s biedt (medische) bibliotheken zeer goede aanknopingspunten voor hun dienstverlening. Begeleiding bij vraaganalyse (PICO), goed, snel en systematisch zoeken, selecteren en critical appraisal zijn elementen waarbij de aios, coschappers, verpleegkundigen en opleiders ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning van een getrainde informatiespecialist, die met de juiste methoden en technieken de beste evidence weet te vinden en het proces weet te bewaken, is cruciaal.

De cursussen zijn bedoeld voor informatiespecialisten/clinical librarians/medewerkers in bibliotheken/kenniscentra/mediatheken e.d. in de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en opleidingen binnen dit veld, plus nauw verwante instellingen, die lid zijn van de KNVI-BMI.

Meer informatie over het KNVI lidmaatschap: https://www.knvi.nl/over-lidmaatschap

Dit cursusaanbod is niet gericht op patiënten, patiëntenverenigingen, onderzoekers, subsidiegevers, zorgverzekeraars, artsen of andere biomedische beroepsbeoefenaars.

 1. Cursusbeschrijving

In deze CAT-cursus krijg je een compleet inzicht in dit onderwijsmodel: het hoe, waarom, wat en wanneer. Je traint de vraaganalyse, het zoeken en bestandskeuze, het selecteren, de kritische waardering en de indeling in evidence-levels. Ook leer je alles over de partijen die bij de CAT betrokken zijn, de ontwikkelingen binnen de opleidingsgremia en specialistenverenigingen en de plaats in de CanMEDS (CanMEDS Royal College Canada; Federatie Medische Specialisten). Je leert van praktijkvoorbeelden en de rol van de informatiespecialist/medische bibliotheek wordt helder. Je krijgt  handreikingen geboden hoe je aan de hand van een tweejarenplan CAT’s kunt implementeren binnen jouw organisatie en hoe CAT’s kunnen worden toegepast binnen Evidence Based Practice. Kortom, een compleet overzicht over het belang, het proces, de inhoudelijke ondersteuning en de rollen rondom de CAT.

 1. De onderdelen van de cursus

De CAT training bestaat uit één cursusdag.

Na de algemene inleiding over CAT;s en Evidence Based Practice/Medicine (EBP/EBM) en PICO’s is er speciale aandacht voor de rol van de medische informatiespecialist hierin, De implementatie van CAT’s in de praktijk en binnen organisaties wordt toegelicht, aangevuld met een business case.

 1. Leerdoelen
 • weet wat een CAT is
 • kent de onderwijssetting en –belang van de CAT
 • weet wat de plaats van een CAT is in EBM en EBP
 • kan verwoorden wat het belang van de CAT is voor de organisatie
 • kan de CAT-ondersteuning presenteren aan belangrijke personen in de organisatie
 • kent de relevante bronnen voor evidence en kan deze vergelijken
 • kan deze bronnen kritisch beschouwen
 • kan aangeven welke bronnen voor welke vragen gebruikt worden (zowel wat domein als wat inhoud betreft)
 • kan aangeven wat de rol van de informatiespecialist is bij CAT’s
 • kan aangeven welke informatievaardigheden voor de CAT nodig zijn
 • kan kritisch en didactisch feedback geven op de vraag en het CAT-proces
 • kan adviseren over het analyseren van een klinische vraag in een PICOM-model
 • kent de verschillende domeinen van klinische vragen
 • kan de domeinen toepassen op de vraaganalyse
 • kan het domein vertalen naar studietypes
 • kent de prioritering van PICO-elementen en kan deze toepassen
 • weet wat een goede search voor een CAT is
 • kan de search verwoorden en verantwoorden en in het licht van de zoektocht van evidence zetten
 • weet waar hij zich kan bijscholen
 1. Cursusmateriaal

Bij de cursus hoort uitgebreide documentatie waarbij de theorie en de presentaties tot in detail uitgewerkt zijn. Het (digitale) cursusmateriaal wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

 1. Docenten

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp) Manager Kenniscentrum, MCL Academie, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), Medisch Informatiespecialist en Klinisch epidemioloog, Coördinatior Kennis & InformatieCentrum (KIC) Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), Medisch Informatiespecialist/Literatuuronderzoeker, Universiteitsbibliotheek VU, Medische Bibliotheek, VUmc/Amsterdam UMC, Amsterdam

 1. Voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van de cursus zie link

 

Delen: