De rol van de informatiespecialist bij systematische reviews

PDF

Voor wie?

 • Je wilt kennis bijspijkeren als het gaat om SR’s.
 • Je wilt onderzoekers beter of breder kunnen adviseren over aspecten van SR’s.
 • Je wilt de SR service van de bibliotheek uitbreiden en verder professionaliseren.
 • Je wilt ervaringen uitwisselen met andere informatiespecialisten over onderwerpen als lastige zoekvragen, werkwijze, communicatie, documentatie en co-auteurschap.

Welke voorkennis is vereist?

 • Je bent goed bekend met zoekopties in PubMed (Medline), veldcodes, MeSH, filters, MyNCBI.
 • Je hebt ervaring met het opzetten van zoekstrategieën in PubMed en/of je hebt het niveau van de cursus PubMed III.
 • Je hebt kennis van Evidence Based Medicine/Practice en van de rol die ‘evidence’ speelt in de geneeskundige praktijk.
 • Je bent bekend met The Cochrane Collaboration.

1.Cursusbeschrijving

In de cursus werken we samen uit hoe de informatiespecialist als gesprekspartner en zoekexpert kan bijdragen aan het vergroten van de kwaliteit van systematische reviews (SR).

Daarbij gaat het niet alleen om het uitvoeren of begeleiden van het zoekproces, maar ook om de afwegingen rond de noodzaak van een SR en de voorbereiding van een SR-project.

Deze cursus vormt een goede basis voor de informatiespecialist die overweegt om met SR’s aan de slag te gaan. Ook is de cursus aan te raden voor informatiespecialisten die graag ervaringen willen uitwisselen over de bijdrage aan SR-projecten.

Discussie en uitwisseling worden afgewisseld met praktische zoekopdrachten.

De cursus bestaat uit twee dagen, met een tussenperiode van drie weken. Voorafgaand aan dag 1 is er een huiswerkopdracht, en tussen de bijeenkomsten werk je aan een individuele opdracht.

 1. Opzet van de cursus

De nadruk ligt in deze cursus  op het (samen)werken aan literatuuronderzoek en de communicatie tussen onderzoeker en informatiespecialist, minder op technische details in databases. Vanuit onze eigen ervaring en m.b.v. onze eigen materialen laten we zien hoe onze dagelijks SR-praktijk er uit ziet en dat biedt je als cursist veel houvast. Hoe zorg je ervoor dat jouw aandeel aan het literatuuronderzoek goed is geregeld? We proberen samen vast te stellen wat we verstaan onder een goede zoekstrategie, goede samenwerking, goede documentatie en goede service. Er is tijd om dieper op bepaalde kwesties in te gaan, als de groep dat wil.

We besteden aandacht aan:

 • Verschillende typen reviews
 • Prospero SR register
 • Heldere onderzoeksvraag (als PICO) en in- en exclusiecriteria
 • Zoekstrategie-constructie, filters/zoekblokken, testen van strategie, aanvullen en updaten
 • Logboek en hulpmiddelen voor het verwerken en screenen van referenties
 • Instrumenten voor critical appraisal van studies
 • Prisma Statement

 

 1. Leerdoelen

Na deze cursus

 • Weet je wat een SR is en welke rol deze speelt in wetenschap en EBM en kan je de onderdelen daarvan benoemen.
 • Heb je een goed beeld van de onderdelen waaraan je als informatiespecialist kan bijdragen.
 • Kan je in overleg met de onderzoeker de onderzoeksvraag vertalen naar een zoekvraag en de zoekstrategie samen ontwikkelen.
 • Heb je nagedacht over de manier waarop je jouw bijdrage in het literatuuronderzoek gaat verantwoorden.
 • Heb je een goede basis gelegd om je verder te ontwikkelen en je kennis en vaardigheden op dit gebied bij te houden.

 

 1. Cursusmateriaal

Bij de cursus hoort uitgebreide documentatie waarbij de theorie en de presentaties tot in detail uitgewerkt zijn. Het (digitale) cursusmateriaal wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

 1. Docenten

Sjoukje van der Werf –Sinds 2003 werk ik in de Centrale Medische Bibliotheek van het Universitair Medisch Centrum Groningen als informatiespecialist en coördinator onderwijs. Samen met collega’s verzorg ik onderwijs over ‘wetenschappelijke informatie’ en help bij het ontwikkelen van zoekstrategieën voor systematische reviews. We geven onderwijs binnen het curriculum geneeskunde, tandheelkunde en bewegingswetenschappen. Ook organiseren we workshops en presentaties voor artsen, verpleegkundigen en onderzoekers. Onderzoekers en studenten laten regelmatig weten dat ze blij zijn met wat ze hebben geleerd en met de (zoek)service die we bieden, dat is fijn om te horen. Zelf probeer ik ook om van iedere onderwijservaring, en iedere zoekstrategie te leren. Ik kijk dan ook met veel plezier uit naar de komende cursus voor informatiespecialisten! Profiel: http://www.rug.nl/staff/s.van.der.werf/

Alice Tillema – informatiespecialist bij de Medische Bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds 1999 werk ik als informatiespecialist, eerst bij de Walaeus Bibliotheek in Leiden en vanaf 2006 bij de Medische Bibliotheek in Nijmegen. Nog steeds met veel plezier, want de afwisseling tussen (curriculum)onderwijs en literatuuronderzoek, met name systematische reviews (SR), zorgt voor een prettige dynamiek en veel leuke contacten. Zo werk ik samen met een onderzoeksgroep die SR’s van dierstudies uitvoert (SYRCLE) en ben ik nauw betrokken bij hun internationale onderwijsprogramma. Ik vind het een voorrecht om samen met ervaren collega’s deze cursus te verzorgen en onze kennis en ervaring te delen. We kunnen veel leren van elkaar!

Hans Ket – sinds 2003 medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2009 docent PubMed en CAT-cursussen (van de CBN). Gepokt en gemazeld in alle vormen van literatuuronderzoek: systematische reviews, CAT’s, PICO’s, richtlijnen, referaten, boekhoofdstukken en veel meer. Dit literatuuronderzoek vindt plaats op allerlei vakgebieden: Heelkunde, Plastische Chirurgie, Gynaecologie, Verpleegkunde, Revalidatiegeneeskunde Tandheelkunde, Bewegingswetenschappen en Gezondheidswetenschappen, Medische Pyschologie enz. Daarnaast speel ik een rol in het geven van onderwijs bij geneeskunde, bewegingswetenschappen en gezondheidswetenschappen. Co-auteur van bijna 50 SR’s. Mijn doel met deze cursus is medisch informatiespecialisten sterk en stevig in hun schoenen zetten in het uitvoeren van SR’s d.m.v. veel kennis en vaardigheden. LinkedIn-profiel: https://www.linkedin.com/in/hansket/

 1. Voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van de cursus zie link

 

 

Delen: