p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

Cursusbeschrijving en alg. voorwaarden (PubMed)

PubMed-cursussen BMI-CBN: Cursusbeschrijving en algemene voorwaarden voor deelname.

 

Het vinden van de juiste informatie en het bieden van adequate ondersteuning bij onderzoek en onderwijs vraagt om gedegen kennis van verschillende medische (bibliografische) databases, waarvan de belangrijkste PubMed is. Hiervoor biedt de Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de werkgroep Biomedische Informatie (BMI) van de KNVI de eendaagse PubMed-cursussen aan.

 

 1. Cursusbeschrijving

 

De cursussen PubMed worden georganiseerd om biomedische informatiespecialisten grondige kennis te laten verwerven van dit belangrijke literatuurbestand. Deze kennis en kunde is van groot belang voor het ontwikkelen van de professionele kwaliteiten die nodig zijn voor uitmuntende dienstverlening van informatiespecialisten in gezondheidszorg bibliotheken aan hun klanten.

 

De cursus is uitsluitend bedoeld voor informatiespecialisten/clinical librarians/bibliotheekmedewerkers in bibliotheken/kenniscentra/mediatheken die zich bezighouden met lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en opleidingen binnen dit veld, alsmede nauw verwante instellingen, die lid zijn van de KNVI-BMI.

Meer informatie over het KNVI lidmaatschap is te vinden op, http://knvi.net/word-lid

 

Dit cursusaanbod is specifiek niet gericht op patiënten, patiëntenverenigingen, onderzoekers, subsidiegevers, zorgverzekeraars, artsen of andere biomedische beroepsbeoefenaars.

 

De gehele leergang is onderverdeeld in drie onderdelen, PubMed I, II en III, oplopend in moeilijkheidsgraad en complexiteit. Afhankelijk van de ervaring en kennisniveau van de cursist kunnen deze cursussen ook los gevolgd worden. De cyclus bestaat uit drie opeenvolgende cursusdagen en wordt één keer per jaar georganiseerd.

 

Elke cursusdag wordt in een vast stramien opgebouwd. De leerstof wordt op activerende wijze aan de hand van een voorbeeldcasus van een zoekvraag uitgewerkt. Afwisselend wordt met een eigen oefencasus het geleerde in de praktijk gebracht.

 

 1. De onderdelen van de cursus

 

De cursist krijgt de volgende onderdelen aangeboden; en kan, voor zover aan de orde, deze na het volgen van één of meerdere cursusdagen ook toepassen:

 

 1. Geschiedenis van medische bibliografieën
 2. De inhoud en structuur van PubMed
 3. De structuur van de referenties
 4. Begrip van Engelstalige (medische) terminologie
 5. Begrip van evidence-based medicine (EBM) en evidence-based practice (EBP) en de relatie met wetenschappelijk onderzoek en literatuur
 6. Analyseren van zoekvragen in een PICO-format
 7. Onderzoeksvormen en bijpassende domeinen
 8. Wat trefwoorden (MeSH) zijn en hoe daarmee te werken
 9. Het gebruik van Booleaanse operatoren
 10. Werken met freetext-termen, veldaanduidingen, truncaties, frases en nesting
 11. Wat systematisch zoeken inhoudt
 12. Zoekverslag en (objectieve) verantwoording opstellen
 13. Zelf instructie en cursus geven in PubMed voor verschillende groepen
 14. Globale kennis van soortgelijke en alternatieve bestanden
 15. Ontwikkelingsmogelijkheden van de eigen kennis en vaardigheden na de cursus
 16. Attitude en professionele rolbepaling van de medisch informatiespecialist

 

Per niveau worden deze onderdelen steeds verder uitgediept en in complexere manieren aangeboden en geoefend.

 

Aan het eind van elke cursusdag krijgen de cursisten een deelnamecertificaat uitgereikt. Er zijn geen diploma’s, toetsen of examens.

 

 1. De niveaus en leerdoelen per cursus

 

PubMed I

 

Deze cursus is bedoeld voor de informatiespecialist die weinig of geen ervaring heeft met PubMed. De cursus biedt een eerste kennismaking. Passieve kennis van de Engelse taal is een vereiste, bij voorkeur van medisch-Engels. Aan de hand van zoekvragen uit de praktijk leert de cursist de basis van goed zoeken en kan zo aan de klant ook uitgeleggen hoe een zoekactie is uitgevoerd. Na deze cursusdag heeft de cursist algemeen inzicht in de structuur van PubMed en is hij in staat eenvoudige PICO-vragen te analyseren en te vertalen naar de juiste terminologie, waarmee de juiste informatie wordt gevonden. Daarbij zijn begrippen als MeSH, ‘free text’ helder geworden en kan worden gewerkt met de Booleaanse operatoren AND en OR.

 

PubMed II

 

Deze cursus sluit aan op PubMed I en is bedoeld voor de informatiespecialist die zich verder wil bekwamen in het oplossen van meer complexe klinische vragen. Bij voorkeur heeft de cursist PubMed I gevolgd of werkt de hij/zij al op het niveau van PubMed I. Deze cursus focust met name op efficiënt en goed toepassen van verschillende zoektermen en –technieken en een goede sturing van de dienstverlening op basis van de vraag van de klant. Na het doorlopen van deze cursus kun de cursist de meeste ‘gewone’ klinische vragen adequaat afhandelen.

 

PubMed III

 

In PubMed III leert de cursist omgaan met geavanceerde zoektechnieken. Bij voorkeur heeft de cursist PubMed II gevolgd of is de cursist een ervaren informatiespecialist op het gebied van reguliere klinische vragen.

 

Naast de verdieping van de lesstof, is er ook veel aandacht voor de verschillende vormen van onderzoek die van belang zijn voor het bepalen van het niveau van het beste ‘bewijs’ binnen evidence-based medicine (EBM).

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om diepgaand, systematisch en effectief te zoeken en heeft de informatiespecialist alle mogelijkheden om zoekacties goed te sturen. Op dit niveau kan de informatiespecialist ook professionele verslaglegging van de searches en ondersteuning bieden bij onderzoeksvragen en systematische reviews. Ook het geven van instructies, cursussen, informatie en uitleg over PubMed behoort nu tot de competenties.

 

Voor inhoudelijke vragen betreffende de cursussen kan contact worden opgenomen met Hans Ket: jcf.ket@vu.nl

 

 1. De cursusmap

 

Bij elke cursus hoort uitgebreide documentatie waarbij, naast de theorie en de presentaties, ook de voorbeeld- en de oefen casussen tot in detail uitgewerkt zijn.

 

 1. Docenten

De docenten zijn allen medisch informatiespecialist en hebben minstens tien jaar ervaring in dit vak. In hun dagelijks werk gebruiken zij PubMed zeer regelmatig. Ze geven instructies, helpen bij het oplossen van zoekvragen, begeleiden CAT’s en systematische reviews en maken en geven cursussen voor diverse doelgroepen binnen en buiten hun organisatie.

 

Voor de PubMed-cursussen is gekozen voor het inzetten van drie docenten. Omdat de cursus is ingedeeld in een theoretisch deel en een deel waar zelfstandig wordt gewerkt aan een oefencasus, is gebleken dat juist bij het werken aan de oefencasus individuele begeleiding van de cursisten nodig is. Om aan deze behoefte van de cursist tegemoet te komen is gekozen voor de volgende indeling:

 

Tot negen cursisten zijn twee docenten per cursus aanwezig voor de instructie en het begeleiden tijdens de oefensessies. Bij negen t/m twaalf cursisten zijn drie docenten aanwezig.

 

Op deze wijze kunnen alle kansen optimaal worden benut door de cursist om de in het theoretische deel van de cursus opgedane kennis te oefenen in de praktijk en daarbij individuele feedback te krijgen van de docent. Op deze wijze wordt in een kort tijdbestek hoogwaardig onderwijs geleverd.

 

Ingeborg van Dusseldorp

 

Medisch informatiespecialist en hoofd Kennis- en informatie Centrum (KIC), Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

 

http://nl.linkedin.com/pub/ingeborg-van-dusseldorp/8/2a/a47

 

Marion Heijmans

 

Coördinator Bibliotheek & InformatieCentrum, Orbis Medisch en Zorgconcern, Sittard

 

http://nl.linkedin.com/pub/marion-heijmans/6/159/68b

 

Hans Ket

Medisch Informatiespecialist/Literatuuronderzoeker, Universiteitsbibliotheek VU, Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

 

www.linkedin.com/in/hansket

 

 1. Algemene voorwaarden

 

 

1. Deelname

 

Deelname is uitsluitend mogelijk voor informatiespecialisten die werken in de genoemde sectoren én die lid zijn van de KNVI-BMI. Bij twijfel over de toelaatbaarheid beslist de CBN of het bestuur van de BMI. Meer informatie over het KNVI lidmaatschap is te vinden op, http://knvi.net/word-lid

 

 1. Inschrijving

 

Inschrijven kan via een Formdesk-formulier. Tot twee weken voor de cursusdatum kan men zich inschrijven.

 

 1. Annuleren

 

Naast de wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen na aanmelding geldt, dat men zich tot twee weken voor de cursusdatum kan afmelden met volledige restitutie van het cursusgeld. Indien men zich afmeldt binnen twee weken voor de cursusdatum moet de volledige cursussom worden betaald. In dat geval is het mogelijk een vervanger sturen, waarbij geen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Uiterlijk twee weken van tevoren bepaalt de CBN of er voldoende deelnemers zijn om de cursus te laten doorgaan. Als de cursus niet doorgaat krijgen de deelnemers de cursussom in zijn geheel geretourneerd.

 

Restitutie wordt binnen vier weken gerealiseerd.

 1. Evaluatie

 

Aan het einde van de dag wordt aan de cursist gevraagd een evaluatieformulier in te vullen. Het invullen van het formulier is vrijblijvend. De gegevens worden anoniem verwerkt. De evaluatie wordt na elke cursus voorgelegd aan de CBN.

 1. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door de KNVI verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal is eigendom van de betreffende afdeling van de KNVI en/of de docenten.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

 1. Geheimhouding

 

Alle informatie die door cursisten wordt gedeeld zal vertrouwelijk worden behandeld door de KNVI, haar medewerkers en de docenten.

 1. Overige zaken

 

Bij opmerkingen over de restitutie of inschrijving en/of cursusinhoud kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de CBN, G.de Jonge. Email: g.dejonge@erasmus.nl

 

 

Binnen één werkdag wordt per mail een ontvangstbevestiging gestuurd en binnen één werkweek een (eerste) reactie.

 

Als er een klacht is dan horen we het graag. In dat geval kan het beste contact worden gezocht met de docenten en/of de cursuscoördinator. In overleg wordt naar een goede oplossing gezocht. Mocht het niet lukken om tot een oplossing te komen dan bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Klachtencommissie. Klik op Klachtenregeling voor het downloaden van dit document.

 

4 nov 2013

 

Ingeborg van Dusseldorp, Marion Heijmans & Hans Ket

Delen: