De registratie van EAHIL 2019 is open!

De registratie van EAHIL 2019 is open en je kunt nog tot 31 maart 2019 profiteren van de early-bird prijs van CHF 370,00. Na deze datum geldt een toeslag van CHF 60,00 (de totale prijs is dan CHF 430,00).

Check de website voor meer informatie: https://eahil2019.net/

Delen:

IP 2/2019 Medische informatiespecialisten over de grens

 

Medische informatiespecialisten over de grens (een IP special over Duitsland) / Irma van Houts

Een IP-special over Duitsland is een uitgelezen kans om de Duitse zusterorganisatie van de BMI (Biomedische Informatiespecialisten) onder de loep te leggen. Er zijn grote verschillen maar ook genoeg overeenkomsten. Grote gemene deler is dat beide beroepsverenigingen de collega’s uit de medische bibliotheken samenbrengen. Daarvoor bewandelen ze elk hun eigen weg.

‘Het is buitengewoon leerzaam om intensief internationale contacten te hebben,’ vindt Lieuwe Kool van de UvA. ‘Dan wordt bijvoorbeeld gelijk helder wat je in je eigen land als vanzelfsprekend aanneemt.’ Op uitnodiging van de Arbeitsgemeinschaft für medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) gaven Kool en Loes Hazes van de VU afgelopen jaar een lezing op het jaarlijkse AGMB-congres in Oldenburg.

Annalies Koelstra van het Groningse UMC was er ook bij. Niet geheel toevallig, want de universiteiten van Groningen en Oldenburg begonnen in 2012 een gezamenlijke opleiding geneeskunde naar Gronings model. ‘En daar hoort een bibliotheek bij,’ vertelt Koelstra. ‘Wij hebben onder andere advies gegeven over de collectie en de informatiespecialist heeft een week met ons meegelopen.’

Guus van den Brekel, net als Koelstra werkzaam bij het UMC, is een paar keer gevraagd om workshops te geven. Daarnaast sprak hij verschillende malen op het AGMB-congres en is hij adviseur van de ZB MED, de German National Library of Medicine.

Taalgrens of taalbarrière

De BMI heeft geen jaarlijks congres maar kleinschalige themadagen waar collega’s elkaar ontmoeten in een informele setting. De Duitse zustervereniging is formeler en telt ruim 450 leden, BMI haalt dat bij lange na niet. De AGMB is een zelfstandige vereniging over de landsgrenzen heen, terwijl de BMI onderdeel is van een landelijke beroepsvereniging, de KNVI. De AMGB is er voor alle Duitstalige medisch informatiespecialisten, dus niet alleen voor Duitsland en Oostenrijk, maar ook voor Duitstalig Zwitserland en Noord-Italië.

‘In het Duitse taalgebied zijn meer grote spelers en daardoor zit je gelijk in een ander circuit,’ aldus Kool. Dat schept ruimte voor meer dan honderd Duitstalige vaktijdschriften, een omvangrijke database en de mogelijkheid om een deel van PubMed te vertalen naar het Duits. De BMI ontwikkelt ongeveer gelijktijdig een Nederlandse artikelendatabank voor de zorg (NAZ) en brengt een tijdlang het tijdschrift Biomeditaties uit, maar raakt door de reikwijdte al veel sneller georiënteerd op het Engels.

Nieuwe wegen

En dat lijkt nu een voordeel te zijn. ‘De boeken en tijdschriften in het Duitse taalgebied zijn goed ontsloten, de keerzijde is dat de stap naar de online content nog niet echt gemaakt is,’ constateert Kool. ‘Kijk met de blik naar voren in plaats van naar achteren,’ zou hij willen adviseren. ‘Al is dat lastig nu budgetten onder druk liggen en het laatste congres mede om die reden beduidend minder goed werd bezocht.’ Het

thema van het eerstvolgende AMGB-congres is samen nieuwe wegen bouwen. En wegen bouwen kunnen onze oosterburen als de beste, dus dat komt helemaal goed met die digitale snelweg.

Irma van Houts is medisch informatiespecialist bij HAN Studiecentra. Met dank aan Suzanne Bakker

Artikel is gepubliceerd in IP vakblad voor informatieprofessionals 02/2019

Home

 

Delen:

IP 1/2019 BMI collega Imke Adams, informatiespecialist Radboud Universiteit

Informatie professional 1/2019 p. 33  Door Irma van Houts

Imke Adams: ‘Databases uitpluizen en puzzels oplossen’

Millennial Imke Adams werkt als biomedische informatiespecialist bij de Radboud Universiteit.
‘Deze baan combineert voor mij verschillende interesses’.

Wie ben je en wat doe je?

‘Ik ben Imke Adams, 29 jaar, en ik werk sinds oktober 2018 als biomedisch informatiespecialist bij de Medische Bibliotheek van de Radboud Univerisiteit (RU) van Nijmegen. Ik studeerde hier Biomedische Wetenschappen en promoveerde er op een onderzoek naar bewegingsplanning bij kinderen. Tijdens mijn promotie heb ik een systematic review uitgevoerd en daarbij werd ik ondersteund door de bibliotheek. Nu help ik onderzoekers met hun literatuuronderzoek.’

Waarom deze job?

‘Vanwege het directe contact met studenten en onderzoekers, onder andere door het geven van onderwijs en workshops, en door de individuele afspraken voor literatuuronderzoek. Ik vind het leuk om samen met hen aan de slag te gaan om alle literatuur over een bepaald onderwerp naar boven te halen. Het is een gevarieerd takenpakket en deze baan combineert voor mij verschillende interesses: het medisch vakgebied, de rol als docent en het systematisch zoeken.’

Wat spreekt jou aan in dit werk?

‘Bij literatuuronderzoek moet je goed meedenken over wat de belangrijkste elementen van de onderzoeksvraag zijn, eigenlijk ben je een puzzeltje aan het oplossen. Je moet kunnen uitpluizen welke databases relevant zijn en hoe je een goede zoekstring op kunt bouwen. De onderzoeker of student is blij met de hulp die jij kan bieden.’

Wat zijn jouw nieuwe uitdagingen?

‘Mijn kennis verder verdiepen en verbreden. Om dat te doen, ga ik de komende tijd verschillende BMI-cursussen volgen, te beginnen met PubMed en daarna Systematic Review. Ik kan me volop ontwikkelen en ben hier nog lang niet uitgeleerd’.

KNVI-pagina Imke 11-2

Gepubliceerd in: IP vakblad voor informatieprofessionals 2019/1

 

 

 

Delen:

IP 9/2018 De vraag blijft bestaan omdat ontwikkelingen doorgaan

BMI-Bijscholing / door Irma van Houts

De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de biomedisch informatiespecialisten (BMI) kent een lange traditie van scholing door en voor vakgenoten. Een terugblik op twintig jaar professionalisering van de beroepspraktijk.

Door Irma van Houts, Informatiespecialist Gezondheid bij HAN Studiecentra

‘Regelmatig krijgen we de vraag of we een bepaalde cursus weer eens kunnen organiseren’, vertelt Caroline Planting. Ze is mede-organisator van de CBN en regelt de inschrijvingen. ‘Samen met andere CBN-leden kijk ik waar op dat moment behoefte aan is. Dit kan zijn op basis van de vragen uit het veld, aanmeldingen voor cursussen, enquêtes die wij afnemen en onze WEB&Z-mailinglist, vraagbaak voor dagelijkse issues. Toch leidt niet elke vraag om verdieping tot een cursus. Cursussen zijn losgeknoopt van de waan van de dag, gaan over structurele thema’s als PubMed of systematic reviews en zijn te specifiek voor bijvoorbeeld de GO-opleidingen.’

PubMed

Al vanaf de oprichting van de BMI, 65 jaar geleden, staat het uitwisselen van kennis en ervaring hoog op de agenda. Zo werden begin 1990 opleidingseisen geformuleerd, ontstaat de CBN en is er korte tijd een post-HBO-opleiding. Maar het aantal medische bibliotheken in Nederland blijkt te klein om dit van de grond te krijgen. De investering voor de opzet en de kosten voor de deelnemers zijn te hoog. Dan maar zelf als vereniging aan de slag. Als eind 1990 de biomedische databank PubMed het levenslicht ziet, komt de ontwikkeling van het cursusprogramma in een stroomversnelling en ontstaan de eerste PubMed-cursussen.

Vaardig en verantwoordelijk

De tweedaagse PubMed-cursus uit de begintijd groeit uit tot een driedaagse cursus en een opfriscursus voor collega’s. ‘Ook al kom je net uit de schoolbanken, PubMed is een heel specifieke cursus’, vertelt docent Hans Ket van de VU. Hij geeft deze scholing samen met collega’s uit andere ziekenhuizen. Hierdoor ontstaat een koppeling met de verschillende beroepsattitudes, een belangrijke invalshoek voor de cursus. ‘We willen de cursisten namelijk ook een attitude aanleren’, vertelt Ket. ‘Iedereen kan in PubMed zoeken, maar wil je dat goed doen, dan ben je er drie dagen mee bezig om dat onder de knie te krijgen. De insteek is dat alles wat je over PubMed moet weten, aan bod komt. Daarnaast willen we de informatiespecialist ook verantwoordelijk maken voor zijn handelen, we leggen de zweep erover. Door deze cruciale rol in evidence-based medicine te nemen, ondersteun en verbeter je onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.’ Evidence-based Medicine is het (para)medisch handelen op basis van het laatste wetenschappelijk bewijs. Voor de biomedisch informatiespecialist betekent dit grondig en uitputtend in een enorme hoeveelheid literatuur zoeken naar dat bewijs. De behandeling van de patiënt vindt onder meer plaats op basis van bewijs uit die literatuur. Met hun literatuuronderzoek dragen informatiespecialisten bij aan die behandeling. Ket besluit: ‘De arts, onderzoeker of verpleegkundige hoeft niet te kunnen zoeken maar moet wel kunnen volgen wat jij als informatiespecialist doet. Dat is jóuw taak en dit moet je tot in de puntjes beheersen. Je kennis up-to-date houden is dus essentieel.’

Bron: IP, vakblad voor informatieprofessionals 09/2018, p. 32

https://informatieprofessional.nl/

 

Delen: