p/a KNVI Verenigingsbureau, Ambachtsstraat 15, 3861 RH Nijkerk bestuur@bmi-online.nl 033- 2473427

PubMed III inschrijving geopend

Na de PubMed II in maart organiseert de CBN(BMI) nu de aansluitende PubMed III cursus en je kan je er vanaf nu voor opgeven:

PubMed-III: maandag 19 november 2018 – Locatie afhankelijk van het aantal deelnemers, kosten € 350,00 (excl. BTW)
Er zijn 12 plaatsen beschikbaar.

Inschrijven: https://www.formdesk.com/knvi/BMI_PM-III_20181119

Docenten:

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp-a4702a8/nl), manager Kenniscentrum MCL Academie, Leeuwarden

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), coördinatior KIC, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker, UB Vrije Universiteit/Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

Zie voor de algemene voorwaarden, inschrijving, afmelding en restitutie de voorwaarden op de BMI website: https://www.bmi-online.nl/werkgroepen/cbn/pubmed-cursussen-beschrijving-en-alg-voorwaarden/

Delen:

CAT-cursus; de inschrijving is nu geopend.

Dit jaar organiseert de BMI/CBN de CAT-cursus. De inschrijving hiervoor is nu geopend.

CAT-cursus: woensdag 10 oktober 2018 – Locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers, kosten € 350,00 (excl. BTW)

Inschrijven: https://www.formdesk.com/knvi/BMI_CAT_20181010

Zie voor de algemene voorwaarden, inschrijving, afmelding en restitutie de voorwaarden op de BMI website: https://www.bmi-online.nl/werkgroepen/cbn/pubmed-cursussen-beschrijving-en-alg-voorwaarden/

Hoe tem je een CAT?
De CAT (Critical Appraisal of a Topic, of Critically Appraised Topic) wordt gebruikt als toetsinstrument binnen de arts-assistenten-opleiding (AIOS). Ook paramedische en verpleegkundige opleidingen gaan meer en meer met CAT’s werken.  Het toetsinstrument ontwikkelt zich in de praktijk naar een model dat onder andere kan worden ingezet als tool om het kritisch denken te bevorderen of om als voorloper te dienen voor wetenschappelijk/verpleegkundig onderzoek.

De invoering van CAT’s biedt (medische) bibliotheken zeer goede aanknopingspunten voor hun dienstverlening. Begeleiding bij vraaganalyse (PICO), goed, snel en systematisch zoeken, selecteren en critical appraisal zijn allemaal elementen waarbij de aios, co’s, verpleegkundigen en opleiders ondersteuning nodig hebben. Ondersteuning van een getrainde informatiespecialist, die met de juiste methoden en technieken de beste evidence weet te vinden en het proces weet te bewaken, is cruciaal.

In deze CAT-cursus krijg je een compleet inzicht in dit onderwijsmodel: het hoe, waarom, wat en wanneer. Je traint de vraaganalyse, het zoeken en bestandskeuze, het selecteren, de kritische waardering en de indeling in evidence-levels. Ook leer je alles over de partijen die bij de CAT betrokken zijn, de ontwikkelingen binnen de opleidingsgremia en specialistenverenigingen en de plaats in de CANMEDS. Je leert van praktijkvoorbeelden en de rol van de informatiespecialist/medische bibliotheek wordt helder. Je krijgt  handreikingen geboden hoe je aan de hand van een tweejarenplan CAT’s kunt implementeren binnen jouw organisatie en hoe CATs kunnen worden toegepast binnen het EBP. Kortom,  een compleet overzicht over het belang, het proces, de inhoudelijke ondersteuning en de rollen rondom de CAT.

Docenten:

Ingeborg van Dusseldorp (https://nl.linkedin.com/in/ingeborg-van-dusseldorp-a4702a8/nl), manager Kenniscentrum MCL Academie, Leeuwarden

Marion Heijmans (https://nl.linkedin.com/in/marion-heijmans-68b1596/nl), coördinatior KIC, Zuyderland Medisch Centrum, Sittard/Heerlen

Hans Ket (https://nl.linkedin.com/in/hansket), medisch informatiespecialist/literatuuronderzoeker, UB Vrije Universiteit/Medische Bibliotheek VUmc, Amsterdam

Delen:

Cursus systematisch literatuuronderzoek vooral heel praktisch (uit de IP)

Innovatief, praktisch en overzichtelijk. Dat was de drukbezochte eerste cursus van een dag over het uitvoeren van systematisch literatuuronderzoek in meerdere databases. Zo’n 25 medisch informatiespecialisten kwamen in april naar het Erasmus MC om meer te leren over de geavanceerde aanpak van Wichor Bramer en Gerdien de Jonge.

‘Ik wilde na afloop meteen aan de slag met de opgedane kennis,’ zegt Willemke Marinus. Ze is informatieadviseur bij Parnassia Academie Bibliotheek en doet wekelijks literatuuronderzoeken met onder meer verpleegkundig specialisten. ‘Goede tip was dat de klant niet altijd hoeft te weten hoe ik zoek. Dit geldt uiteraard niet voor de opleidingen, voor promovendi. De klant helpt meestal wel met zoeken.’

Word

Een andere tip was om de zoekactie in Word op te bouwen, om van daaruit in te pluggen in de databanken. ‘Veel handiger dan zoeken in de database zelf,’ vindt Willemke nu. ‘Door met kleur te werken, kun je eenvoudig zien waar een bepaalde “‘boleaan”’ staat en of er haakjes en spaties ontbreken. Er blijven databanken die afzonderlijk doorzocht moeten worden.’

Sprokkelen

‘Ik kon makkelijker meer zoektermen bij elkaar sprokkelen door de optimalisatietechniek die we leerden,’ zegt Jonna Lind. ‘Door meer te focussen op de belangrijke elementen, hoefde ik me alleen daar op te richten in plaats van op alle termen van de zoekactie (patiënt, interventie, comparison en outcome), die toch niet nodig zijn om iets te vinden,’ aldus de senior medewerker van de Arq-bibliotheek. ‘De kwaliteit van de search werd zo beter.’

Aanrader

Willemke en Jonna raden de cursus ‘Systematisch literatuuronderzoek in meerdere databases voor biomedische en klinische vragen: Een geavanceerde aanpak’ vooral aan als je regelmatig literatuuronderzoek doet. ‘Een heel goede training, maar het ging soms ook wat snel.’ Ze hadden graag wat meer willen oefenen op de dag zelf, maar gelukkig hebben ze een baan waar ze de opgedane kennis volop in praktijk kunnen brengen.

Irma van Houts

Delen:

ICT-innovaties gevraagd voor jaarcongres KNVI

Het KNVI gaat op 13 december het Event ‘Smart Humanity’ organiseren in de EYE in Amsterdam dat 24 uur in beslag gaat nemen. Dit Event komt in de plaats van het jaarlijkse congres in Nieuwegein.

Ook dit jaar gaat het BMI een bijdrage leveren aan het programma. Daarom zijn wij op zoek naar ICT-innovaties in jouw ziekenhuis die zich willen presenteren tijdens een informatiemarkt tijdens het Event. Zo heeft Arkin, GGZ instelling in Amsterdam samen met het bedrijf CleVR een VR-bril ontwikkeld voor het behandelen van psychose. En presenteerde het Prinses Máxima Centrum tijdens de beurs ICT & Zorg in Utrecht een app waarmee kinderen met kanker meer informatie kunnen krijgen over hun behandeling en de duur ervan.

Heeft jouw ziekenhuis ook zulke ICT-innovaties ontwikkeld? Kun je mij in contact brengen met de juiste persoon binnen jouw ziekenhuis die over deze innovatie gaat en deze graag zou willen presenteren tijdens de informatiemarkt op 13 december? Ik hoor graag zo snel mogelijk iets van jou. De deadline voor het voorlopige programma van het KNVI Event is 15 juni.

Met vriendelijke groet,

Marc van Kuik
Informatiespecialist
GGZ Rivierduinen, Bibliotheek

T 071-890 3026 / 06-30739137

E m.vankuik@rivierduinen.nl

 

Werkdagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (ook buiten openingstijden bibliotheek)

 

Openingstijden Bibliotheek: maandag – vrijdag 9.30 – 13.30 uur

Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden
Postbus 405, 2300 AK Leiden

www.twitter.com/Rivierduinenbib

https://rivierduinen4.vakliteratuur.info

 

 

Delen:

13e Lustrum BMI: geef je op voor een ‘gulle’ dag met elkaar op stap!

13e Lustrum BMI: geef je op voor een ‘gulle’ dag met elkaar op stap!

Als lustrumcommissie zijn we blij je uit te mogen nodigen voor ons 13e lustrum. We gaan, zoals eerder gemeld, op dinsdag 25 september naar boekenstad Deventer. Het thema is: “65 jaar oud! Maar niet achter de geraniums!”

Dankzij onze sponsoren (Ingressus en Ovid, hoofdsponsoren / Ebsco (lunch) / Elsevier (borrel)) is deelname aan het Lustrum gratis. Alleen het afsluitende diner is op eigen kosten.

Programma en meer

 

Delen: